Valvontaprojektit

Espoon seudun ympäristöterveys toteuttaa vuosittain suunnitelmaan perustuvaa elintarvikenäytteenottoa. Suunnitelmallisen näytteenoton yhteydessä saadaan tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta, jolloin valvontatarkastukset kohdennetaan riskialttiiseen toimintaan. Huonolaatuisiksi todetuista näytteistä ilmoitetaan heti toimijalle ja keskustellaan mahdollisista huonon laadun syistä.


Elintarvikevalvontaprojekteja tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja MetropoliLabin kanssa. Osa projekteista on valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukaisia ja niitä koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Näyteprojekteista laaditaan kirjallinen yhteenveto, ja näytteiden tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnankohdistamisessa ja valvontasuunnitelmien laadinnassa.