Ulkomyynti- ja yleisötilaisuudet

Ulkomyynnillä tarkoitetaan kaikkea elintarvikkeen tarjoilua, kaupanpitoa tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa. Ulkotilalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai joka sijaitsee sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.

Säännöllisestä ulkomyynnistä on tehtävä ilmoitus (lomake sivun alaosassa) sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikealan toimijan on tiedotettava (lomake sivun alaosassa) elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen tapahtumaa.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä kuten esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä tai urheiluseuran makkaranpaisto / kahvin tarjoilu paikallisottelussa

Lisätietoja:
Kirsi Kantola, terveystarkastaja, puh. 050 563 8734
Tuija Myllymäki, terveystarkastaja, puh. 050 413 4693