Omavalvonta

Toimijalla on velvollisuus huolehtia omavalvonnasta yrityksessään. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi oma kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota säilytetään kyseisessä toimipisteessä. Suunnitelman laajuus ja elintarviketurvallisuuden kannalta riskialttiit kohdat vaihtelevat eri yrityksillä toiminnasta riippuen.

Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on oltava arvioitavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä. Laitoksen omavalvontasuunnitelma arvioidaan hyväksymisen yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla ja toimintaa vastaavana.