Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvilla materiaaleilla ja tarvikkeilla (jäljempänä kontaktimateriaaleilla) tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja –välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Kontaktimateriaalien on myös oltava jäljitettävissä vastaavasti kuin elintarvikkeidenkin. Valmistajan ja maahantuojan on tiedettävä, mistä käytetyt raaka-aineet ja tuotteet on hankittu ja mihin hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet on toimitettu.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden toteutumista on tarkoituksenmukaista valvoa niitä markkinoille saattavien toimijoiden toimipaikoissa. Valvonnan toteuttaminen edellyttää, että viranomaisilla on riittävät tiedot alan toimijoista ja erityisesti sellaisista toimipaikoista, joissa harjoitettavalla toiminnalla on merkitystä tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kannalta. Tästä syystä elintarvikelain 23/2006 muutoksella (643/2010, 21a pykälä) on asetettu kontaktimateriaalialan toimijoille velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan ja toimipaikastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Toimijan on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toiminnan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle tämän tarkoitusta varten antamalla lomakkeella (katso otsikko "Lomakkeita").

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
tuoteturvallisuus@espoo.fi