Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu sekä elintarvikkeisiin että niiden tuotanto-, säilytys- , tarjoilu ja myyntiolosuhteisiin.

Espoon seudun ympäristöterveyden asiakaspalvelunumero (päivystävä terveystarkastaja) 09 816 23900 (ma–pe klo 9-11) antaa neuvoja ja siihen voi ottaa yhteyttä, jos

-    epäilee ostamansa tai syömänsä elintarvikkeen laatua
-    epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen 
-    on perustamassa elintarvikehuoneistoa
-    haluaa neuvoja omavalvontasuunnitelman vaatimuksista jne.

Elintarvikehuoneiston (esim. ravintola, myymälä, kioski, varasto, ulkomyynti) toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen elintarvikehuoneiston käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajien tulee tuntea toimintaansa liittyvät hygieeniset riskit yrityksessään sekä valvoa itse toimintaansa ja tuotteittensa laatua laatimansa omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista. Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, ja niillä kiinnitetään huomiota mm. siisteyteen, työasuihin sekä säilytys- ja tarjoilulämpötiloihin. Elintarvikenäytteitä otetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistajilta, maahantuojilta sekä myynti- ja tarjoilupaikoista. Lisäksi näytteitä otetaan harkinnanvaraisesti esim. epäiltäessä tuotteen laatua. Elintarvikenäytteistä teetetään mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia MetropoliLabin laboratoriossa.

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää osoitteeseen:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
terveydensuojelu(at)espoo.fi