Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. asumisterveyden, elintarvikkeiden, tupakkalain ja vesien valvonnasta sekä eläinsuojelusta. 

Asumisterveys

Asunnon olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleville terveyshaittoja.

Jos asukas kärsii asunnossaan melusta, kylmyydestä, hajuista tms. tai epäilee, että asunnossa on kosteus- tai homevaurio, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys kiinteistön omistajaan tai tämän edustajaan (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja), joka on velvollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaamaan epäkohdat. Esimerkiksi kosteusvauriot kannattaa korjata heti, jottei terveyshaittoja pääse syntymään. Asukkaan on myös hyvä huomioida, ettei itse toiminnallaan heikennä sisäilman laatua.

Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on kiinteistön omistajalla. Mikäli kiinteistön omistaja ei ryhdy selvitystyöhön, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan.

Pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti täyttämällä asunnontarkastuspyyntölomake ja lähettämällä se sähköpostin liitteenä osoitteeseen asumisterveys@espoo.fi.

Muualla verkossa

STM:n asetus 545/2015 asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista

VALVIRA/Asumisterveys

Kuluttajaliitto/Asuminen
Hometalkoot
STUK/Radon
Hengitysliitto
Sisäilmayhdistys
Allergia- ja astmaliitto

Liitetiedostot

Asunnontarkastuspyyntölomake (docx, 49 Kt)

Yhteystiedot

Yhteydenotot asumisterveysasioissa
ti–to klo 10–11 p. 043 826 6263
asumisterveys@espoo.fi

Tupakkalain valvonta

Tupakkalain yleinen valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja paikallinen valvonta kunnille. Espoon seudun ympäristöterveys valvoo alueellaan:

 1. tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden myyntiä ja muuta luovuttamista sekä omavalvontaa koskevien säännösten noudattamista;
 2. tupakkalaissa (549/2016) säädettyjen markkinointi- ja esilläpitokieltoja koskevien säännösten noudattamista;
 3. tupakointikieltoja ja -rajoituksia koskevien säännösten noudattamista.

Yhteystiedot

Katuosoite
Pihatörmä 1 C

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Espoon seudun ympäristöterveys
arkisin klo 9-11
09 816 23900
tupakkavalvonta@espoo.fi

Tupakan vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen. Myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta Valviran sähköisesti täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella tai paperihakemuksella osoitteeseen:

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Hakemukseen on liitettävä tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman malli löytyy Valviran internet-sivuilta.

Espoon seudun ympäristöterveys myöntää tupakan vähittäismyyntiluvat Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Hakemusten käsittelystä peritään Espoon kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukainen maksu. Tupakan vähittäismyyntiluvan haltijoilta tullaan myös perimään vuosittainen valvontamaksu.

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
tupakkavalvonta@espoo.fi

terveystarkastaja Heidi Rajala, puh. 050 383 0784
terveystarkastaja Kirsi Kantola, puh. 050 563 8734

Muualla verkossa

Valviran tupakkasivut
Lisätietoa tupakkalaista

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti

Kunta myöntää luvat nikotiinivalmisteiden myyntiin ja valvoo alueellaan lain noudattamista. Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta ja myyntilupa on kytketty tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin.

Nikotiinikorvausvalmisteiden myyntilupahakemusten käsittely ja nikotiinivalmisteiden myynnin suunnitelmallinen valvonta ovat toimijalle maksullisia. Nikotiinivalmisteiden myynnin määräystenmukaisuutta valvotaan tupakkalain valvonnan yhteydessä.

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (liitteenä) on myyntipaikka- ja toiminnanharjoittajakohtainen. Hakemukseen on liitettävä myynnin omavalvontasuunnitelma (löytyy Valviran internet-sivuilta).

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 Espoon kaupunki

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
tupakkavalvonta@espoo.fi
p. 09 816 23900, arkisin klo 9-11

Muualla verkossa

Lääkelaki
Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

Nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus (doc, 72 Kt)

Tupakointikiellon hakeminen

Vuoden 2017 alusta voimaantulleen tupakkalain säännöksen myötä taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneiston käytössä oleviin ulkotiloihin sekä huoneistojen sisätiloihin.

Kunnan on määrättävä tupakointikielto asuntoyhtiön hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista ehkäistä kohtuullisella rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella, ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kunnan on peruutettava määräämänsä tupakointikielto asuntoyhteisön hakemuksesta, jos kiellolle ei muuttuneiden olosuhteiden vuoksi ole enää perusteita. Kielto voidaan peruuttaa myös tilan haltijan hakemuksesta, jos asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta hae kiellon peruuttamista.

Valviran ohje tupakointikiellon määräämisestä asuntoyhteisöön

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
asumisterveys@espoo.fi
p. 043 826 6263 ti–to klo 10–11

Ohjeita ja lomakkeita

Ohje tupakointikieltojen hakemiseen taloyhtiölle (pdf, 448 Kt)
Tupakointikieltohakemus viranomaiselle (pdf, 131 Kt)
Kuulemislomake (pdf, 372 Kt)

Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu sekä elintarvikkeisiin että niiden tuotanto-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin.

Espoon seudun ympäristöterveyden asiakaspalvelunumero (päivystävä terveystarkastaja) 09 816 23900 (ma–pe klo 9–11) antaa neuvoja. Numeroon voi ottaa yhteyttä, jos

 • epäilee ostamansa tai syömänsä elintarvikkeen laatua
 • epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen
 • on perustamassa elintarvikehuoneistoa
 • haluaa neuvoja omavalvontasuunnitelman vaatimuksista jne.

Elintarvikehuoneiston (esim. ravintola, myymälä, kioski, varasto, ulkomyynti) toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen elintarvikehuoneiston käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajien tulee tuntea toimintaansa liittyvät hygieeniset riskit yrityksessään sekä valvoa itse toimintaansa ja tuotteidensa laatua laatimansa omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista. Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, ja niillä kiinnitetään huomiota mm. siisteyteen, työasuihin sekä säilytys- ja tarjoilulämpötiloihin. Elintarvikenäytteitä otetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistajilta, maahantuojilta sekä myynti- ja tarjoilupaikoista. Lisäksi näytteitä otetaan harkinnanvaraisesti esim. epäiltäessä tuotteen laatua. Elintarvikenäytteistä teetetään mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia MetropoliLabin laboratoriossa.

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää osoitteeseen:

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
elintarvikevalvonta@espoo.fi

Muualla verkossa

Ruokavirasto
Oiva-valvontatietojen julkistaminen
MetropoliLab

Elintarvikehuoneistoilmoitus ja ohjeita

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (docx, 75 Kt)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (pdf, 34 Kt)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta, tarjoilu- ja myyntipaikat (docx, 69 Kt)
Ilmoitus elintarvikehuoneistosta, tarjoilu- ja myyntipaikat (pdf, 39 Kt)
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta (docx, 63 Kt)
Ilmoitus virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta (pdf, 99 Kt)
Tarjoilupaikkojen vaatimusten pääperiaatteet (pdf, 619 Kt)
Ohje elintarvikkeiden kuljetuksista (pdf, 540 Kt)
Elintarvikemyymälöiden vaatimusten pääperiaatteet (pdf, 376 Kt)

Yhteystiedot

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
elintarvikevalvonta@espoo.fi

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvilla materiaaleilla ja tarvikkeilla (jäljempänä kontaktimateriaaleilla) tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja -välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Kontaktimateriaalien on myös oltava jäljitettävissä vastaavasti kuin elintarvikkeidenkin. Valmistajan ja maahantuojan on tiedettävä, mistä käytetyt raaka-aineet ja tuotteet on hankittu ja mihin hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet on toimitettu.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden toteutumista on tarkoituksenmukaista valvoa niitä markkinoille saattavien toimijoiden toimipaikoissa. Valvonnan toteuttaminen edellyttää, että viranomaisilla on riittävät tiedot alan toimijoista ja erityisesti sellaisista toimipaikoista, joissa harjoitettavalla toiminnalla on merkitystä tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kannalta. Tästä syystä elintarvikelain 23/2006 muutoksella (643/2010, 21a pykälä) on asetettu kontaktimateriaalialan toimijoille velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan ja toimipaikastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Toimijan on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toiminnan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle tämän tarkoitusta varten antamalla lomakkeella (katso otsikko "Lomakkeita").

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
tuoteturvallisuus@espoo.fi

Omavalvonta

Toimijalla on velvollisuus huolehtia yrityksensä omavalvonnasta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi oma kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota säilytetään kyseisessä toimipisteessä. Suunnitelman laajuus ja elintarviketurvallisuuden kannalta riskialttiit kohdat vaihtelevat eri yrityksillä toiminnasta riippuen.

Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on oltava arvioitavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä. Laitoksen omavalvontasuunnitelma arvioidaan hyväksymisen yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla ja toimintaa vastaavana.

Ulkomyynti ja yleisötilaisuudet

Ulkomyynnillä tarkoitetaan kaikkea elintarvikkeen tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa. Ulkotilalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai joka sijaitsee sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.

Säännöllisestä ulkomyynnistä on tehtävä ilmoitus (lomake liitteenä) sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikealan toimijan on tiedotettava (lomake liitteenä) elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen tapahtumaa.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä kuten esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä tai urheiluseuran makkaranpaisto / kahvin tarjoilu paikallisottelussa.

Lisätietoja:
Kirsi Kantola, terveystarkastaja, puh. 050 563 8734
Tuija Myllymäki, terveystarkastaja, puh. 050 413 4693

Muualla verkossa

Ohjeita yleisötilaisuuksien järjestäjille
STM:n asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä
Ohje tupakoinnista yleisötilaisuuksissa (Valvira)
Ulkotarjoilualueiden vuokraaminen (Espoon kaupunki)

Liitetiedostot

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (docx, 68 Kt)
Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (docx, 53 Kt)

Yhteystiedot

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
ulkomyynti@espoo.fi

Terveystarkastaja
Kirsi Kantola
050 563 8734

Terveystarkastaja
Tuija Myllymäki
050 413 4693

Valvontaprojektit

Espoon seudun ympäristöterveys toteuttaa vuosittain suunnitelmaan perustuvaa elintarvikenäytteenottoa. Suunnitelmallisen näytteenoton yhteydessä saadaan tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta, jolloin valvontatarkastukset kohdennetaan riskialttiiseen toimintaan. Huonolaatuisiksi todetuista näytteistä ilmoitetaan heti toimijalle ja keskustellaan mahdollisista huonon laadun syistä.

Elintarvikevalvontaprojekteja tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja MetropoliLabin kanssa. Osa projekteista on valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukaisia ja niitä koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Näyteprojekteista laaditaan kirjallinen yhteenveto, ja näytteiden tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnankohdistamisessa ja valvontasuunnitelmien laadinnassa.

Projektiyhteenvetoja

Kalavalmisteiden valmistus ja hygieeninen laatu myymälöissä 2016 (pdf, 250 Kt)
Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 2016 (pdf, 44 Kt)
Hampurilaistäytteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2016 (pdf, 987 Kt)
Liha- ja kala-alan laitosten tuotantoympäristön puhtaus 2016 (pdf, 754 Kt)
Uppopaistorasvan laatu tarjoilupaikoissa ja leipomoissa 2016 (pdf, 262 Kt)
Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu 2015 (pdf, 5287 Kt)
Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2015 (pdf, 2319 Kt)
Smoothie-juomien laatu pääkaupunkiseudulla 2015 (pdf, 907 Kt)
Myymälässä pakattujen juustojen laatu ja käsittelyhygienia 2014 (pdf, 156 Kt)
Omavalvontatietopankkiprojekti 2013 (pdf, 46 Kt)
Elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieeninen laatu 2013 (pdf, 442 Kt)
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä 2012 (pdf, 135 Kt)
Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010 (pdf, 1351 Kt)

Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelun perustehtävä on ennaltaehkäistä terveyshaittojen syntymistä ja vähentää terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden esiintymistä.

Terveydensuojelun säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvia kohteita ovat mm. talousvettä toimittavat laitokset, uimarannat ja -hallit, päiväkodit, koulut, majoitus- ja liikuntatilat sekä yleiset saunat.

Yhteydenotot hygienia- tai terveyshaittahavaintojen osalta: terveydensuojelu@espoo.fi.
Asuntoja koskevien terveyshaittaepäilyjen osalta: asumisterveys@espoo.fi.

Terveydensuojelulaki

Ilmoituksen varainen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:
 • julkinen majoitushuoneisto
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
 • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho
 • päivä-, lasten- tai nuorisokoti
 • sosiaalialan huoneisto, esim. hoivakoti
 • vastaanottokeskus
 • solarium, tatuointistudio, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
 • talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
 • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk).

Talousvesien valvonta

Verkostovesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden tekninen ja esteettinen laatu. 

Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja  vesilaitoksen tulee myös tiedottaa säännöllisesti veden laadusta vedenkäyttäjille. 

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava hyväksyntää vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista. Laitoksen on osoitettava hakemuksessaan, että veden käsittely on riittävää raakaveden laatu sekä riskit huomioon ottaen ja että veden turvallisuus ja laatu voidaan taata.

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavista toiminnoista:

 • talousvettä toimittavat laitokset ja vesiosuuskunnat, joilla on ostovesi
 • kiinteistöjen yhteinen talousvesikaivo (yli 50 käyttäjää tai toimitettavan veden määrä vähintään 10 m3/vrk) 

Kaikkien vesilaitosten, jotka toimittavat talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m³ päivässä, on laadittava yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa valvontatutkimusohjelma, jossa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskitekijät sekä säännöllisen näytteenoton tarve. Valvontatutkimusohjelmaan liitetään lisäksi vesilaitoksen varautumissuunnitelma erilaisten veden laatuun liittyvien häiriöiden varalle.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatua ottamalla vesinäytteitä eri puolilta vesijohtoverkostoa sekä vedenottamoilta ennen ja jälkeen veden käsittelyn.

Verkostoveteen liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen. Ympäristöterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä veden laatuun liittyvissä kysymyksissä silloin, kun veden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa.

HSY Vesihuolto toimittaa talousvettä Espoon ja Kauniaisten vedenjakelualueelle. Päijännetunneli johtaa raakavettä Pitkäkosken tai Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksille, joista vesi johdetaan verkostoon.

Kirkkonummen Veden päävedenottamo sijaitsee Myllykylässä. Raakavetenä käytetään Meikon järven vettä. Lisävettä verkostoon ostetaan HSY:ltä sekä Suomen Sokeri Oy:n vesilaitokselta. Veikkolan talousvesi on peräisin kahdesta alueen pohjavedenottamosta sekä HSY:ltä.

Lisäksi Espoossa ja Kirkkonummella on useita pienempiä vesilaitoksia ja -osuuskuntia.

Viranomaisvalvonta koskee yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa. Yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Susanne Nieminen, p. 046 877 2895

Vs. terveystarkastaja Johanna Moisa,  p. 043 825 9359

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muualla verkossa

STMa 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

STMa 683/2017 talousveden laadun valvontaan tehdyt muutokset    

Tietoa veden laadusta (HSY Vesihuolto)

Tietoa veden laadusta (Kirkkonummen Vesi)

​​ Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n laboratorio

Metropolilab Oy

Talousvesikaivot

Hyvä kaivovesi on hajutonta ja mautonta. Kaivoveden laatu suositellaan tutkitutettavan noin kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan.

Kaivoveden terveydellinen laatu on syytä varmistaa mm:

 • ennen uuden kaivon käyttöönottoa
 • kun veden haju, maku tai väri on muuttunut
 • kun veden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja.

Veden laatu kannattaa tutkia aina, kun kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa tavanomaista poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Vesinäytepulloja on haettavissa Espoon seudun ympäristöterveyden toimipisteistä (Espoossa Pihatörmä 1 C, Olarissa ja Kirkkonummella Ervastintie 2, kunnantalon neuvontapiste). Lisäksi näytepulloja voi noutaa MetropoliLab Oy:n näytteiden vastaanotosta (Viikinkaari 4, 1 krs, Helsinki) ja LUVY:n Lohjan laboratoriosta (Länsi-Louhenkatu 31, Lohja).

Näytteet voi toimittaa joko itse suoraan laboratorioon tai tuoda valvontayksikön toimipisteisiin keskiviikkoisin klo 8.30–10.00, josta ne toimitetaan edelleen tutkittavaksi MetropoliLab Oy:n laboratorioon.

Kaivovesinäytteiden tutkiminen on maksullista.

Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä etukäteen ennen näytteenottoa mm. näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Tarkempia tietoja lähialueen laboratorioiden aukioloajoista ym. löytyy alla olevista linkeistä.


LUVY Lohjan laboratorio

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Emma Laamanen, p. 050 548 2471
Terveystarkastaja Susanne Nieminen, p. 046 877 2895
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muualla verkossa

Tietoa kaivoista (Suomen ympäristökeskus)
Kaivoveden käsittely (mm. desinfiointiohje) (Suomen ympäristökeskus)
Radon talousvedessä (STUK)

Yhteystiedot

Katuosoite
Pihatörmä 1 C

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Espoon seudun ympäristöterveys, asiakaspalvelu
ma–pe klo 9–11
09 816 23900
terveydensuojelu@espoo.fi

KIRKKONUMMI:Ervastintie 2

Uimavesien valvonta

Uimarannat

Espoossa ja Kirkkonummella on yhteensä 35 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakaudella (15.6.–31.8.). Kauniaisissa ei ole yleisiä uimarantoja.

Espoon liikuntatoimen sivuilla olevasta ulkoliikunta.fi-palvelusta selviää Espoon uimarantavesien sinilevätilanne ja lämpötilat. Tietoja palveluun tuottavat muun muassa rantojen uinninvalvojat sekä terveystarkastajat.

Uimavesinäytteiden tutkimustulokset päivitetään tuoreeltaan tämän sivun alalaidasta löytyvään liitedokumenttiin. Laboratoriotulosten valmistumiseen voi mennä viikkokin. Tulokset ovat nähtävissä myös uimarantojen ilmoitustauluilla.

Jos uimarantatarkastuksilla havaitaan sinilevää, tiedotetaan siitä kyseisen rannan ilmoitustaululla. Koska sinilevien toksisuus vaihtelee paljon, voi vähäinenkin esiintymä sisältää suuria myrkkypitoisuuksia. Tästä syystä uimarannan käyttäjiä kehotetaan välttämään uimista vedessä, jos siinä on havaittavissa sinileväkukintaa. On myös syytä vahtia, etteivät pienet lapset ja lemmikkieläimet saa vettä suuhunsa ja sitä kautta mahdollisesti myös levää. Löylyvetenä sinileväpitoista vettä ei tule käyttää. Järviwiki-sivustolta löytyy ohjeita sinilevien arviointiin ja runsauden arviointiin. Ymparisto.fi-sivustolta löytyy tietoa Suomen levätilanteesta.

Uimarantavesissä voi myös esiintyä limalevää ja järvisyyhyä, joista saa lisätietoja Lisätietoa uimavesivalvonnasta-sivulta.

Espoon seudun ympäristöterveyden uimarantaluetteloon on koottu alueen yleiset uimarannat (luettelo liitteenä kohdassa Uimarantavesitulokset, uimarantaluettelo). Uimarantojen kunnossapidon yhteystiedot ja uimarantaprofiilit löytyvät sivuilta Espoon uimarannat ja Kirkkonummen uimarannat.

Lisätietoja:
terveystarkastajat
Tarja Piirainen, p. 050 4134 688
Susanne Nieminen, p. 046 8772 895
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muualla verkossa

Suomen levätilanne
Miten tunnistan sinilevän (Järviwiki)
Myrkytystietokeskus
Sinileväinfo (Valvira)

Uimarantavesitulokset, uimarantaluettelo

Talviuintipaikkojen tulokset, 18.10.2019 (pdf, 42 Kt)

Uimarantavesitulokset Espoo, 23.8.2019 (pdf, 112 Kt) (pdf, 49 Kt) (pdf, 89 Kt) (pdf, 72 Kt)
Uimarantavesitulokset Kirkkonummi, 22.8.2019 (pdf, 105 Kt) (pdf, 100 Kt)
Uimavesiluokitukset 3 edellisen vuoden ajalta (pdf, 96 Kt) (pdf, 77 Kt)
Uimarantaluettelo 2019 (pdf, 93 Kt)

Muuta aiheesta

Lisätietoa uimavesivalvonnasta

Uima-allasvedet

Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa on yhteensä yhdeksän uimahallia, iso vesihuvipuisto ja 23 muuta uima-allaskohdetta, joiden veden laatua valvotaan säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Näytteenottotiheys määräytyy vuosittaisen kävijämäärän mukaan. Uima-allasveden desinfioimisen tarkoituksena on pitää veden hygieeninen laatu moitteettomana, ja siten estää sairauksien leviäminen. Vesinäytetulokset ovat asiakkaiden nähtävillä uimahallien ja uima-allaskohteiden ilmoitustauluilla.

Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisen vuonna 2018 ottamien vesinäytteiden perusteella yleiseen käyttöön tarkoitettujen uimahallien mikrobiologinen, fysikaalinen ja kemiallinen laatu oli yleisesti ottaen hyvä.

1.1.2007 tuli voimaan STM:n asetus 1350/2006 vesihygieniapassista. Uimahallissa, kylpylässä tai vastaavassa laitoksessa työskentelevillä ja allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava testitodistus osaamisestaan.

Uimahallien yhteystiedot löytyvät Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten liikuntatoimien sivuilta.

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
p. 050 4134 688
p. 050 5482 471

Muualla verkossa

Uima-allasvesitietoa (Valvira)

Yhteystiedot

Katuosoite
Pihatörmä 1 C

Postiosoite
Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210, 02070 ESPOON KAUPUNKI

KIRKKONUMMI, Ervastintie 2

Espoon seudun ympäristöterveys, asiakaspalvelu
ma–pe klo 9-11
09 816 23900

elintarvikevalvonta@espoo.fi
terveydensuojelu@espoo.fi

Eläinlääkäri

Eläinlääkäripalvelut

Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen järjestämästä eläinlääkintähuollosta vastaa Espoon seudun ympäristöterveys.

Kaupungineläinlääkärit:
Eläinlääkäri Taija Kuronen
Eläinlääkäri Raisa Nevanlinna

Kaupungineläinlääkärien työnkuvaan kuuluu peruseläinlääkäripalveluiden lisäksi eläinlääkintähuoltolain mukaisia virkatehtäviä, kuten eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta sekä eläinten tuonti- ja vientitarkastukset.

Kaupungineläinlääkärien laajan tehtäväkentän vuoksi voimme tarjota vain rajallisen määrän vastaanottoaikoja ja neuvontaa.

Eläinlääkärien yhteisvastaanotto toimii Espoon Olarissa osoitteessa Pihatörmä 1 A.
Ajanvaraus mieluiten ma-pe klo 9–10 numerosta 09 8168 4458.

Voit varata ajan myös netissä:
Nettiajanvaraus

Virka-ajan ulkopuolisesta (arkipäivinä klo 16–8 sekä viikonloppuisin ympäri vuorokauden) eläinlääkäripäivystyksestä vastaa Yliopistollinen eläinsairaala.

Muualla verkossa

Yliopistollinen eläinsairaala
Löytöeläintalo

Yhteystiedot

Katuosoite
Pihatörmä 1 A
02240 Espoo

Eläinlääkärien vastaanotto
Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo
Ajanvaraus mieluiten ma–pe klo 9–10
09 816 84458

Espoon seudun ympäristöterveys, asiakaspalvelu
ma–pe klo 9–11
09 816 23900

elintarvikevalvonta@espoo.fi
terveydensuojelu@espoo.fi

Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläinsuojelu

Eläinsuojelulain ja -asetusten tarkoituksena on parhaalla mahdolliselle tavalla suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Pääsääntöisesti eläimiä kohdellaan Espoon seudulla hyvin. Eläinlääkäreille ja terveystarkastajille tulee kuitenkin vuosittain kymmeniä ilmoituksia epäillystä eläinsuojelurikkomuksesta ja eläinten huonosta kohtelusta. Kaikki ilmoitetut tapaukset tarkastetaan, mutta kaikki käynnit eivät kuitenkaan anna aihetta toimenpiteisiin. Eläimen omistajaa opastetaan ja ohjataan eläimen oikeassa hoidossa, ja tarvittaessa annetaan määräyksiä epäkohtien poistamiseksi.

Ohje eläinsuojeluilmoituksen tekemiseksi

Eläinsuojeluilmoitus tehdään sähköpostitse, osoitteeseen elainlaakari@espoo.fi.

Ilmoituksesta on käytävä lyhyesti selville, miksi eläinsuojelutarkastus on mielestäsi tehtävä. Esimerkiksi pelkkä koiran haukkuminen ei anna aihetta tehdä eläinsuojelutarkastusta, vaan kyseessä on järjestyshäiriö, jota valvovat muut tahot.

Ilmoituksessa on oltava kohteen nimi ja täydellinen osoite (myös asunnon numero ja tarvittaessa mielellään myös mahdollinen ovikoodi rappukäytävään).

Ilmoittajan tiedot ovat toivottavia, jotta ilmoittajalta voidaan kysyä mahdollisia lisätietoja. Ilmoittajan tietoja ei paljasteta koskaan kohteelle.

Löytöeläimet

Espoon ja Kauniaisten alueelta talteen otetut löytöeläimet hoidetaan Löytöeläintalossa Viikissä (puh. 044 011 0102). Talo on avoinna ma–pe klo 8–19, lauantaisin klo 8–16 ja sunnuntaisin klo 10–18. Löytöeläintalon sivuilta löytyy kartta talon sijainnista. Aukioloaikojen ulkopuolella katoamis-/löytymisilmoituksen voi jättää Löytöeläintalon kotisivuille.

Kirkkonummen kunnan alueelta talteen otetut löytökoirat: ilmoitus ja tiedustelut puh. 040 7726 552. Viikin löytöeläintalo puolestaan huolehtii Kirkkonummen alueelta tavattujen kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisestä hoidosta.

Talteenotettua eläintä on eläinsuojelulain mukaisesti säilytettävä 15 vrk ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin, ellei eläimen omistaja ole tiedossa. Espoon kaupungilla on sopimus irrallaan tavattujen lemmikkieläinten kuljetuksista Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa. Kadonnutta lemmikkiä voi tiedustella Löytöeläintalosta, Helsingin eläinsuojeluyhdistykseltä tai poliisilta.

Apua löytöeläinten kuljetukseen:
Helsingin eläinsuojeluyhdistys
p. 09 5420 0100, ma–pe klo 10–17

Muualla verkossa

Löytöeläintalo
Eläinsuojelu ja eläinten pito (Ruokavirasto)
Eläinsuojelulaki
Eläinsuojeluasetus
Helsingin eläinsuojeluyhdistys
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto
Karkurit

Yhteystiedot

Katuosoite
Pihatörmä 1 A
02240 Espoo

Eläinlääkärien vastaanotto
Pihatörmä 1 A, 02240 Espoo
Ajanvaraus mieluiten ma–pe klo 9–10
09 816 84458
elainlaakari@espoo.fi

Espoon seudun ympäristöterveys, asiakaspalvelu
ma–pe klo 9-11
09 816 23900

elintarvikevalvonta@espoo.fi
terveydensuojelu@espoo.fi

Valvontasuunnitelma ja maksutaksa

Oheisissa liitteissä on Espoon seudun ympäristöterveyden uusin valvontasuunnitelma ja Espoon kaupunginhallituksen 16.4.2018 vahvistama maksutaksa.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma (pdf, 1699 Kt)
Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (pdf, 342 Kt)