Työterveyshuolto yrityksille

Espoon terveyskeskusten työterveyspalvelut on yhdistetty Vantaan Työterveys Oy:n kanssa. Yritykset voivat tehdä  Vantaan Työterveys Oy:n kanssa sopimuksen työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä.

Vantaan Työterveys Oy:llä on toimipisteitä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Yhteystiedot

Espoo, Tapiolan toimipiste
Ahertajantie 2, 4. krs
09 8392 2012
yritystyoterveys [at] vantaa.fi

Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon, mikäli yritys niin haluaa.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintasuunnitelma sovitaan yrityskohtaisesti. Se sisältää työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa.

Yritykset maksavat yritysterveydenhuollon palveluista Vantaan Työterveys Oy:n johtokunnan hyväksymät maksut, joista Kela korvaa 50 - 60 % vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti.