Espoon diabeteskeskus saa asiakkailta hyvän arvion – palveluja kehitetään palautteen perusteella

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.5.2016 klo 14.50

Espoon diabeteskeskus  palvelee tyypin 1 diabetesta sairastavia aikuisia ja 16 vuotta täyttäneitä nuoria. Kesällä 2013 perustettu diabeteskeskus toimii Jorvin sairaalan yhteydessä. Kyseessä on Espoon kaupungin ja HUS:n yhteinen palvelu.

Diabeteskeskus kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaidensa kanssa. Kysyimme alkukeväällä espoolaisilta tyypin 1 diabeetikoilta, miten hyvin he tuntevat diabeteskeskuksen palvelut ja miten niitä pitäisi kehittää. Kyselyyn vastasi 626 henkilöä (vastausprosentti 27,5). Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Suurin osa vastaajista oli tyytyväisiä diabeteskeskuksen palveluun: hoitoon pääsee riittävän nopeasti, tietoa poliklinikalle tulosta saa riittävästi, henkilökunnalla on riittävästi aikaa ja asioita käsitellään luottamuksellisesti, omalla äidinkielellä. Myös tilat saavat hyvän arvion. Täysin tyytyväisiä oli 69 % vastaajista, melko tyytyväisiä 22 % ja tyytymättömiä 9 %. Lähes puolet vastaajista koki, että diabeteksen hoito on diabeteskeskuksessa parempaa kuin aiemmassa hoitopaikassa.

Erityisen onnistuneina asioina vastaajat pitivät henkilökunnan asiantuntemusta ja ystävällisyyttä, asiakkaan kuulemista ja tarpeiden huomioon ottamista, hoidon räätälöintiä, kiireetöntä ilmapiiriä sekä sujuvaa yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.

Parannuksina toivottiin lisää sähköisen asioinnin mahdollisuuksia, lisää parkkipaikkoja, parempia kulkuyhteyksiä, aukioloaikojen laajennusta iltaan ja soittoaikoja diabeteshoitajille. Toivottiin myös laajempia palveluja: mahdollisuutta hoitaa kaikki asiat samalla kerralla (myös muut asiat kuin diabetes), hoitotarvikejakelua käynnin yhteyteen tai säännöllistä jalkahoitoa. Muutamat toivoivat parannuksia hoitosuunnitelmaan ja selkeämpiä valmistautumisohjeita, ja jotkut pitivät henkilökunnan vaihtuvuutta liian suurena.

Ylilääkäri Eila Erola on valmis tarttumaan asiakkaiden ehdotuksiin. ”Toivon, että erityisesti sähköisiä palveluja pystyttäisiin lähitulevaisuudessa lisäämään.” Diabeteskeskukselle suunnitellaan asiakasraatia kehittämistyön tueksi. ”Muutama asiakas ilmoittautui jo mukaan kyselyn yhteydessä. Kokoamme tämän vuoden aikana asiakaskunnasta ryhmän, jonka kanssa suunnittelemme toimintaa ja vertaistukimahdollisuuksia.”

Eila Erola on myös ilahtunut hyvin alkaneesta yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja HUS:n erikoissairaanhoidon välillä. ”Tämä on toimiva yhteistyömalli, jossa espoolaiset saavat kaikki diabetekseen liittyvät palvelut saman katon alta. Toivonkin, että mahdollisimman moni espoolainen tyypin 1 diabeetikko löytää tiensä Espoon diabeteskeskukseen.”

Diabeteskeskuksen toimintamalli on herättänyt kiinnostusta muuallakin. Osastonylilääkäri Satu Vehkavaara kertoo, että Espooseen tehdään tutustumiskäyntejä muualta Suomesta. ”Hoitoon pääsyn nopeus, hoidon jatkuvuus ja henkilöstön osaaminen”, hän listaa Espoon diabeteskeskuksen vahvuuksia. ”Myös työpaikkana tämä on kiinnostava, meille on ollut koko ajan tulijoita.”

Diabeetikkojen palvelut Espoossa:

  • Espoon diabeteskeskus palvelee tyypin 1 diabeetikkoja (aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet nuoret). Ajanvaraus ja neuvonta, puh. 09 816 23870 ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14. www.espoo.fi/diabeteskeskus
  • Alle 16-vuotiaiden palvelut HUS:sta, puh. 09 471 82461 ma–to klo 8–15, pe klo 9–11
  • Tyypin 2 (aikuistyypin) diabeetikot saavat hoitoa ja neuvontaa omalta terveysasemaltaan. Terveysasemien yhteystiedot: www.espoo.fi/terveysasemat