Päihteet ja muut riippuvuudet

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat, aiheuttavat voimakkaita mielihyvä- tai muita tunnekokemuksia, mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.

Päihteet

Tavallisimmin käytetyt päihteet

Alkoholi on yleisimmin Suomessa käytetty päihdeaine, jonka myyntiä ja anniskelua ohjataan lainsäädännön avulla. 

Huumausaineet ovat laittomia päihteitä. Niiden luvaton käyttö, hallussapito ja myynti ovat Suomessa rangaistavia tekoja.

Päihteiden käyttö ja haittavaikutukset

Päihteiden väärinkäyttöaiheuttaa henkistä ja ruumiillista riippuvuutta eli pakonomaista tarvetta saada päihdyttävää ainetta lisää. Käytön lopettaminen on vaikeaaja lopettamisesta aiheutuu vieroitusoireita.

Päihteiden pitkäaikainen käyttö heikentää käyttäjän terveydentilaa ja lisääsosiaalisia haittoja, jotka ulottuvat käyttäjän lähiympäristöön. Lue lisää aiheesta:

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö

Päihteiden sekakäyttö

Pikatietoa päihteistä

Lääkkeet päihteenä

Tavallisimmat riippuvuudet

Riippuvuutta saattaakehittyä aineen käytönlisäksi myöstekemisen taitoiminnan tuomastamielihyvän tunteesta.Erityisestä riippuvuudesta voidaan puhua silloin, kunriippuvuutta aiheuttava asia huonontaa kanssakäymistä läheisten ihmisten, työkaverien tai ystävien kanssa, heikentäämerkittävästi taloudellista tilaataipäivittäisten asioiden hoitamista.

Päihde-ja huumeriippuvuus

Aine- tai toiminnalliset riippuvuudet

Pelihimo