Mielen hyvinvointi

Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä, arkisista asioista, jotka liittyvät jokaiseen päiväämme ja joihin me itse voimme vaikuttaa. Mikä tekee sinut onnelliseksi, tyytyväiseksi, tasapainoiseksi?

Mielen hyvinvointi

Kuinka voit ylläpitää omaa mielen hyvinvointiasi?

Mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa elämässä monia asioita. Se on henkilökohtainen tunne ja kokemus hyvästä olosta, joka tukee arjessa jaksamista, auttaa joustamaan ja kestämään vastoinkäymisiä sekä selviytymään niistä.

Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä ja enimmäkseen arkisista asioista kuten itsensä arvostamisesta, toimivista ihmissuhteista, tutusta säännönmukaisuudesta ja päivärytmistä, mielen ja ruumiin kunnosta.

Näitä palasia on kerätty Suomen Mielenterveysseuran laatimaan Arjen Aapiseen matkaoppaaksi ja ajatusten antajiksi. Lisätietoa mielen hyvinvoinnista löydät myös täältä.


Elämää ei voi aina hallita, mutta aina voi löytää ratkaisuja elämän eri vaiheisiin

Hyvä mielenterveys auttaa hallitsemaan ajoittaista ahdistusta, sietämään menetyksiä ja hyväksymään elämässä tapahtuvia muutoksia. Mielenterveys ei ole pysyvä, muuttumaton tila, vaan se vaihtelee elämäntilanteiden ja kokemusten mukaan. Jokaisella on joskus ongelmia. Oleellista on se, miten vaikeuksista pystyy selviytymään ja jatkamaan eteenpäin.

Mielenterveystalo on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin tuottama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota mielenterveyteen liittyvää tietoa. Verkkopalvelusta löytyy luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä -palveluista. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille ja lähinnä hoitoon hakeutumassa oleville ihmisille, mutta se sisältää myös asianmukaista tietoa jo hoidossa oleville, diagnosoiduille mielenterveyspotilaille.

Mielenterveystalon oppaita ja ohjeita itsehoitoon löydät täältä.

Nuorten palveluista löydät tietoa täältä.