Omahyvä

Ole hyvä itsellesi ja hoida terveyttäsi! Koottua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä keinoista, joilla omaa terveyttään voi hoitaa itse.

Omahyvä

Mielen hyvinvointi

Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä, arkisista asioista, jotka liittyvät jokaiseen päiväämme ja joihin me itse voimme vaikuttaa. Mikä tekee sinut onnelliseksi, tyytyväiseksi ja tasapainoiseksi?

Painonhallinta

Mistä löydät keinoja ja työkaluja pysyvään painonhallintaan?

Liikunta

Liikunta vapauttaa stressistä, poistaa väsymystä, tuo laatua elämään, yhdistää perhettä ja antaa hyvän mielen. Löydä oma tapasi liikkua yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Ravitsemus

Ravinnosta saadaan energiaa, ja se auttaa jaksamaan. Terveellinen ravinto edistää hyvinvointia, ja siitä saa vitamiineja ja mineraaleja. Syö hyvin, voi hyvin!

Tupakka

Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakanpolton. Mutta miksi se ei onnistu? Mikä on onnistujan salaisuus? 

Uni

Riittävä uni ja rauhallinen nukkumisympäristö ovat hyvän terveyden tärkeitä osatekijöitä. Toisaalta riittämätön uni heikentää suorituskykyä ja altistaa muun muassa sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle.

Päihteet

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat tai aiheuttavat muita voimakkaita mielihyvä- tai tunnekokemuksia, mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.