Omahyvä

Ole hyvä itsellesi ja hoida terveyttäsi! Koottua tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä keinoista, joilla omaa terveyttään voi itse hoitaa.

Omahyvä

Mielen hyvinvointi

Hyvä olo ja mielekäs elämä koostuvat pienistä, arkisista asioista, jotka liittyvät jokaiseen päiväämme ja joihin me itse voimme vaikuttaa. Mikä tekee sinut onnelliseksi, tyytyväiseksi, tasapainoiseksi?

Painonhallinta

Miten löydät keinoja ja työkaluja pysyvään painonhallintaan?

Liikunta

Liikunta vapauttaa stressistä, poistaa väsymystä, tuo laatua elämään, yhdistää perhettä ja antaa hyvän mielen. Löydä oma tapasi liikkua yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Ravitsemus

Ravinnosta saadaan energiaa ja se auttaa jaksamaan. Terveellinen ravinto edistää hyvinvointia ja siitä saadaan tarvittavat aineet, kuten vitamiinit ja mineraalit.
Syö hyvin, voi hyvin!

Tupakka

Suurin osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakan polton. Miksi se ei onnistu ja mikä on onnistujan salaisuus?  

Uni

Riittävä uni ja rauhallinen nukkumisympäristö ovat hyvän terveyden tärkeitä osatekijöitä. Toisaalta riittämätön uni heikentää suorituskykyä ja altistaa sydän- ja verisuonisairauksille sekä diabetekselle. Aikuinen tarvitsee noin 7-8 tuntia yössä unta. Uniongelmia voi ja kannattaa hoitaa itse, sillä lääkkeiden avulla hankittu uni ei vastaa luonnollista unta.

Päihteet

Päihteillä tarkoitetaan aineita, jotka piristävät, rentouttavat, aiheuttavat voimakkaita mielihyvä- tai muita tunnekokemuksia, mutta samalla muuttavat tietoisuutta ympäröivästä maailmasta.