Ehkäisevän päihdetyön taitajat palkittiin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.1.2015 klo 15.41

Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat palkinneet ehkäisevän päihdetyön taitajia. Taitaja-palkinto jaettiin nyt neljättä kertaa. Tunnustuksella kunnat haluavat nostaa esille toimivaa ja vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä.

Palkinnonjakotilaisuudessa iloittiin myönteisiä lähestymistavoista ja uudenlaisesta yhteistyöstä

Espoo palkitsi Päihteetön koulu -projektin toimijoita. Projektissa kehitettiin ehkäisevän päihdetyön ja päihdekasvatuksen käytäntöjä Hansakallion koulun, Espoon yhteislyseon, Kauklahden alueen varhaiskasvatuksen, asukaspuiston sekä nuorisotilan lapsille ja nuorille. Projektissa rakennettiin päihdekasvatuksen vuosikello, joka linkitettiin osaksi koulussa toteutettavaa Arvokas-menetelmää (sosiaaliset taidot, moraalinen ajattelu ja suuttumuksen hallinta). Päihteettömyyden edistämistyötä tehdään yhteistyössä lasten, nuorten ja vanhempien kanssa. Kauklahden alueen kokemuksia hyödynnetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuorisopalveluissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Kanta-Espoon Rotaryklubin kanssa. Palkinnon myönsi Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelut.


Päihteetön koulu -projektin palkitut: Hansakallion koulun rehtori Jarmo Jääskeläinen ja opettaja Anniina Kyllönen, johtava nuorisonohjaaja Anu Mäkinen, undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson, nuorisotyöntekijä Taru Soininkallio, Kanta-Espoon Rotaryklubin Teuvo Kaikkonen, Kauklahden päiväkodin johtaja Saara Soini ja Espoonlahden yhteislyseon koulun opettaja Anja Pouttu.

Helsinki palkitsi graafikko Tiina Pajun pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta ehkäisevän päihdetyön aineistojen suunnittelu- ja kuvittamistyöstä. Yhteistyö Pajun ja ETYn välillä on jatkunut jo yli 20 vuotta. Tunnetuimmat työt, kuten ”10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä” tai ”Alkoholi - suurkulutuksen riskit” ovat levinneet sadointuhansin kappalein sekä Helsingissä että koko maassa. Tiina Paju on ollut useiden päihdekampanjoiden kuvallisen aineiston laatija. Hän on myös suunnitellut lukuisten päihdetyössä hyvin tunnettujen oppaiden grafiikan, kuten WHOn Audit-testi, Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä, Alkoholinkäytön riskien arviointi, Ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta, Irti khatista -opas ja monia muita.  Hän on tehnyt useiden hoitoonohjausoppaiden ja -esitteiden grafiikan. Hänen työotteensa on ollut rohkea ja yllättävä. Voidaan sanoa, että Tiina Paju on antanut graafisilla töillään kasvot ehkäisevälle päihdetyölle. Palkinnon myönsi Helsingin kaupungin ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö ETY

Vantaalla palkinto myönnettiin toimintamallin kehittämisestä nuorten häiriökäyttäytymiseen Vantaalla.  Alueellisen moniammatillisen yhteistyötapaamisen pohjalta erityisnuorisotyöntekijä Sasu Lämsä ja lähipoliisi Anne Laakso toteuttivat innovatiivisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti puuttumismallin nuorten häiriökäyttäytymiseen. Moniammatillisena yhteistyönä puututtiin nopeasti nuorten alkavaan rikoskierteeseen, otettiin nuorten ja nuorten vanhempien kanssa asia puheeksi, valistettiin tekojen seurauksista ja aloitettiin nuorten kanssa mielekäs tekeminen vapaa-ajalla. Puuttumismallin toteuttamiseen osallistui erityis- ja nuorisotyöntekijöitä, nuorisotalon esimies, poliisi, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelun intensiivityöntekijä ja lastensuojelulaitoksen edustaja. Sasu Lämsä ja Anne Laakso suunnittelivat ja toteuttivat toiminnan yhdessä eri toimijoiden kanssa. He toimivat rohkeasti ja määrätietoisesti uudella ja nuorista välittävällä tavalla, jonka ansiosta usean nuoren elämä sai uuden suunnan. Palkinnon myönsi Päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikkö.