Pakka

Mikä Pakka -toimintamalli?
Pakka Espoossa
Älä välitä -kampanja
Ostokokeet
Asiakasarvioinnit

Mikä Pakka-toimintamalli?

Paikallinen alkoholipolitiikka eli Pakka -toimintamalli on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Pakka -toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. Pakka -toimintamalli on ollut käytössä mm. Porissa ja Hämeenlinnassa.

Paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön saadaan uutta vaikuttavuutta kun kysynnän ehkäisyä käyttäviä menetelmiä, valistusta ja koulutusta täydennetään saatavuuden ehkäisyllä. Pakka-toimintamallilla vähennetään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua mm. tehostamalla saatavuuden rajoituksia ja markkinoiden sääntelyä osana alkoholilain toimeenpanoa.

Pakka-toimintamallissa kiinnitetään huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla ja, joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille. Tehtävälle työlle on perusta olemassa olevassa lainsäädännössä, ja tarkoitus onkin muuttaa lait eläväksi paikallistasolla.

Pakka-malli perustuu esimerkiksi sille huomiolle, että alkoholin ikärajoja koskevien säännösten tehokkuus riippuu paikallisen tason toiminnasta. Ikärajavalvonta toteutuu, jos paikalliset luvanhaltijat noudattavat lakia ja viranomaiset valvovat toimintaa. Vastaavasti myös tupakkalain, huumausainelain ja arpajaislain säännösten tehokas toimeenpano edellyttää laaja-alaista kansalaisten, yrittäjien ja valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. Kun työtä koordinoidaan, samaan suuntaan tähtäävien erillisten toimien vaikuttavuus tehostuu. Valistus ja yhteisössä käytävä kansalaiskeskustelu ja kansalaisvaikuttaminen ovat osa tätä toimintaa. Kaikki paikalliset toimijat hoitavat osansa päihdehaittojen ehkäisyssä (STM, Lakiluonnos ehkäisevästä päihdetyöstä 10.6.2014).

Pakka Espoossa

Espooseen perustettiin keväällä 2014 Pakka-mallin mukainen Tarjontatyöryhmä, jossa muutama kaupungin viranomainen yhdessä poliisin, alkoholitarkastajan, Alkon, hotelli- ja ravintolakoulun, vartiointiliikkeen, ravintoloitsijoiden ja päivittäistavarakaupan edustajien kanssa pohtivat päihdehaittojen vähentämiseen tähtäävää toimintaa aluksi Espoon keskuksessa ja lähialueella.  Työryhmässä on saatettu yhteen tahot, jotka kohtaavat arkityössään päihdehaittojen mukanaan tuomia haasteita, valvontaviranomaiset jotka valvovat että järjestys- alkoholi ja muita lakeja noudatetaan ja keskeisinä vaikuttajina elinkeinonharjoittajat joiden arkityötä on myydä ja anniskella alkoholipitoisia juomia.

Ryhmän tavoitteita mm. elinkeinojen omavalvonnan tehostaminen( oppimateriaali, koulutus jne), mottona ”Sanktioista toimivaan yhteistyöhön”. Tarkoituksena on myös jakaa keinoja omavalvonnan tehostamiseen (sanktioiden lisäksi) sekä tehdä alkoholijuomien ostokokeita ja asiakasarviointeja ravintoloissa.

Tarjontatyöryhmän ei ole tarkoitus olla viranomaisvetoinen ja ryhmän puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Alkon vastuullisuusasiantuntija. Muita vakituisia elinkeinopuolen osallistujia ovat R-kioskit, HOK Elanto, Lidl, Muurlan Neste, sekä uutena Lähikauppa.

Kantavana periaatteena ryhmän työskentelyssä on win-win asenne joka auttaa meitä luomaan entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää Espoota, kaupunkia jossa on hyvä elää ja yrittää.

Lisätietoa Pakka -toiminnasta Espoossa antaa johtava sosiaalityöntekijä Martti Marila, martti.marila@espoo.fi.

Älä välitä -kampanja

Vappu ja koulujen päätöksen aika ovat perinteisiä nuorison alkoholin käyttöajankohtia ja sen tiimoilta järjestetään Espoossa jälleen kerran Älä välitä -kampanja, jossa espoolaiset elinkeinoyrittäjät ottavat erilaisilla materiaaleilla väritetyn kampanjan avulla kantaa alkoholituotteiden välittämiseen alaikäisille. Kampanja on tarkoitus toistaa vuosittain.

Älä välitä -kampanjan tavoitteena on herätellä alkoholia alaikäisille välittäviä aikuisia, vanhempia ja täysi-ikäisiä nuoria tunnistamaan oman toimintansa haitallisuus alaikäisen terveydelle ja turvallisuudelle. Kampanjan paikalliset toteuttajatahot yhteistyössä Alkoholiohjelman kanssa haluavat kampanjassa nostaa esille vähittäismyynnin ja lähiyhteisön mahdollisuudet puuttua yhteistyössä alkoholin välittämiseen alaikäisille.

Kampanjasta löytyy yleisesti ottaen lisätietoa täältä. (http://www4.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/ohjelmat/alkoholiohjelma/ajankohtaista/ala_valita-alaikaiselle)

Ostokokeet

Marraskuussa 2013 järjestettiin ensimmäisen kerran Espoon keskuksen alueella ostokokeita kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla, jotka myyvät alkoholia. Ostokokeita tehtiin myös vuonna 2014 viikolla 44 ympäri Espoota niin ikään Omnian opiskelijoiden toimesta. Jatkossa ostokokeet tehdään joka kevät. Ostokokeet tehdään yhteistyössä Omnian Hotelli- ja ravintolalinjan kanssa.

Ostokokeilla kartoitetaan alkoholin, tupakan tai rahapelaamisen ikärajavalvottavien tuotteiden saatavuutta vähittäismyyntipaikoissa eli vähittäiskaupoissa, huoltamoilla, kioskeilla ja Alkoissa.

Lisätietoa ostokokeista antaa
johtava sosiaalityöntekijä Martti Marila
martti.marila@espoo.fi.

Asiakasarvioinnit

Toukokuussa ja alkusyksystä 2015 ohjelmassa on myös Pakka-ryhmän toimesta myös asiakasarviointeja espoolaisissa ravintoloissa. Asiakasarvioinnit tehdään yhteistyössä Omnian Hotelli- ja ravintolalinjan kanssa.

Asiakasarviointi antaa tietoa mm. alkoholittomien juomien saatavuudesta ja monipuolisuudesta, ravintolan viihtyisyydestä ja turvallisuudesta, muiden asiakkaiden päihtymystilasta, henkilökunnan palvelualttiudesta sekä järjestyksen valvonnan toimivuudesta. Arvoitsijat havainnoivat normaalina asiakkaana ravintolaa.

Jatkossa asiakasarvioinnit tehdään joka syksy.

Lisätietoa asiakasarvioinneista antaa
johtava sosiaalityöntekijä Martti Marila
martti.marila@espoo.fi