Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tarkoituksena on tuoda apua arkeen niin, että ihminen toimintakyvyn rajoituksistaan huolimatta löytää ja hallitsee keinot huolehtia itsestään, olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, tehdä työtä tai opiskella ja viettää vapaa-aikaa.

Esimerkkejä aikuisten toimintaterapiapalveluista:

  • Toimintakyvyn arvioiminen
  • Apuvälinetarpeen arvioiminen
  • Asunnonmuutostyötarpeen arvioiminen (katso myös Vammaispalvelut)
  • Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen
  • Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen esimerkiksi itsestä huolehtimisen, kodinhoidon, harrastusten tai asioinnin
  • Eri toimintavalmiuksien harjoittaminen kuten esimerkiksi hienomotoriikan, hahmottamisen tai muistin
  • Muiden toimintaa mahdollistavien tekijöiden edistäminen esimerkiksi käden lepo-ortoosien valmistaminen
  • Ohjaus ja neuvonta: asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen

Hoitoon hakeutuminen

Asiakas tulee toimintaterapiaan yleensä lääkärin, kotihoidon, sosiaalityöntekijän tai fysioterapeutin ohjaamana. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä soittamalla keskitettyyn ajanvarausnumeroon.