Aikuisten puheterapia

Espoon kaupungin aikuisten puheterapeutit vastaavat yli 18-vuotiaiden asiakkaiden puheterapeuttisesta arvioinnista, ohjauksesta ja kuntoutuksesta. Aikuisten puheterapeuttien vastaanotto on Tapiolan terveysasemalla.

Aikuisten puheterapiaan voivat ottaa yhteyttä asiakkaat, joilla on jostain neurologisesta sairaudesta tai vammasta johtuva ongelma, joka vaikeuttaa

  • kielellisiä toimintoja (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus)
  • puhemotorisia toimintoja (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus)
  • nielemistoimintoja (ruuan tai juoman nielemisen tai käsittelyn vaikeus).

Puheterapeutti ohjaa tarvittaessa muissakin puheeseen liittyvissä ongelmissa, kuten änkytyksessä, äännevirheissä ja äänihäiriöissä.