Kehitysvammaisten kuntoutus

Avokuntoutuksessa arvioidaan kehitysvammaisten fysio-, toiminta- ja puheterapian tarvetta sekä tehdään kuntoutussuunnitelmia suomen kielellä espoolaisille lapsille ja aikuisille, joilla on diagnosoitu kehitysvamma alle 18-vuotiaana.

Asiakkaaksi voi hakeutua, kun seuranta erikoissairaanhoidossa päättyy tai kun kehitysvammainen muuttaa Espooseen toiselta paikkakunnalta.

Valtaosa kuntoutuksesta toteutuu Kelan järjestämänä vaativana kuntoutuksena, jolloin toteuttajina ovat yksityiset Kelan sopimusterapeutit. Mikäli kyseessä ei ole vaativan kuntoutuksen asiakas, toteutetaan kuntoutusta kaupungin omien terapeuttien toimesta tarpeen mukaan joko ryhmäkuntoutuksena tai yksilöterapiana.

Kehitysvammaisten asiakkaiden tukena on myös psykologi, joka käy tukikeskusteluja asiakkaiden ja heidän vanhempiensa kanssa kehitysvammaan liittyvissä asioissa. Psykologi toteuttaa myös avokuntoutuksen lääkärin pyytämiä arviointeja.

Avokuntoutuksen asiakkaina on noin 1000 eri ikäistä kehitysvammaista henkilöä, joiden kuntoutusasioita hoitavat työntekijät ovat pääosin terapeutteja. Sairaanhoito, lääkitykset ja kiireelliset asiat hoidetaan kehitysvammaisillakin normaalisti omalla terveysasemalla.