Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Saako terveyskeskuksen avofysioterapiassa hierontaa?

Hieronta  ei sisälly fysioterapian hoitotoimenpiteisiin terveyskeskuksessa. Terveyskeskusfysioterapiassa painopiste on potilaan omatoimisuuden tukemisessa ja neuvonnassa.


Miten fysioterapiakäynnit toteutetaan?

Fysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan fysioterapeuttisen tutkimuksen ja arvion perusteella. Fysioterapian kertamäärät arvioidaan yhdessä potilaan kanssa hoitovaste ja Espoon kaupungin fysioterapian linjaukset huomioiden. Varmistamme sen, ettei kukaan jää ilman asianmukaista ja tarvittavaa hoitoa. Noudatamme perusterveydenhuollon näkökulmaa ja hoitovastuuta.


Miten ryhmiin pääsee?

Lääkärin lähetteellä ja fysioterapeuttisen tutkimuksen kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan ryhmäterapian tarve ja eri vaihtoehdot.


Saako fysioterapiasta apuvälineitä lainaan?

Apuvälineet lainataan apuvälineyksiköstä. Fysioterapeutti arvioi apuvälineen tarpeen ja tekee tilauksen apuvälineyksikköön. Potilas voi noutaa apuvälineen itse apuvälineyksiköstä.


Miten nopeasti pääset fysioterapiaan?

Kiireelliset potilaat saavat ajan fysioterapiaan kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Tällaisia käyntejä ovat:

  • akuutti toimintakyvyn heikkeneminen
  • leikkaushoidon jälkeinen ohjaus
  • kipsin poiston jälkeinen ohjaus
  • apuvälineiden arviointi

Ei-kiireelliset potilaat saavat ajan fysioterapiaan kuukauden sisällä yhteydenotosta. Tällaisia käyntejä ovat:

  • leikkaushoitoa edeltävä ohjaus
  • ostopalveluarviot
  • lapsen motorisen kehityksen arvio
  • muut ei kiireellistä arviota ja ohjausta vaativat käynnit


Pääseekö fysioterapiaan ilman lähetettä?

Ohjauskäynnille pääsee ilman lääkärin lähetettä 1-3 kertaa.


Mitä fysioterapia maksaa?

Fysioterapian asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen löytyvät asiakasmaksut -sivulta.