Ryhmät

Miten fysioterapiaryhmään pääsee?

Fysioterapeutti arvioi ryhmään osallistumisen tarpeen tutkimuskäynnillä. Fysioterapiaryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa, 30- 60 min /kerta. Ryhmäjakso kestää yksilöllisen arvion mukaan korkeintaan kaksi kuukautta. Ryhmätoiminnan kautta motivoimme omaehtoiseen liikuntaan siirtymistä.

Allasryhmät

Allasryhmät kokoontuvat 1-8 kertaa tarpeen mukaan. Ryhmän tavoitteena on omatoimiseen harjoitteluun siirtyminen ryhmän jälkeen.

Harjoitteluterapia

Ryhmän tavoitteena on oireiden helpottuminen sekä liikunta- ja toimintakyvyn kehittyminen yksilöllisen harjoitusohjelman avulla. Ryhmä toteutetaan saliharjoitteluna.

Lasten fysio- ja toimintaterapiaryhmä

Ryhmä on tarkoitettu 4-6 vuotiaille lapsille, joiden kokonaiskehitys on viivästynyt. Ryhmän tavoitteena on tukea lasten karkeamotorisia - ja vuorovaikutustaitoja yhteistoiminnan ja liikunnan kautta. 

Niskalenkki

Niskalenkki on niskan ja hartiarenkaan ongelmista kärsiville potilaille suunnattu harjoittelujakso. Ryhmä soveltuu hyvin akuutin kipuvaiheen helpotuttua. Ryhmästä voivat hyötyä kaikki ne potilaat, joilla on niskan ja lapaluun tai ryhdin hallinnan heikkoutta.

Ryhmä ei sovellu moniongelmaisille, tuoreesta vammasta tai akuutista välilevyperäisestä kivusta kärsiville potilaille. Hyötyäkseen potilaan on oltava intensiiviseen harjoitteluun motivoitunut.

Perhevalmennus

Perhevalmennusryhmät ovat tarkoitettu ensisynnyttäjille siten, että ryhmät kokoontuvat kerran ennen synnytystä ja kerran synnytyksen jälkeen. Ryhmään voi ilmoittautua keskitetyn ajanvarausnumeron kautta raskausviikosta 12 lähtien (max rv 20). Ryhmään osallistumalla saat tietoa itsenäisestä harjoittelusta raskauden aikana ja sen jälkeen, lantionpohjan toimintahäiriöistä  ja niiden ennaltaehkäisystä. Lisäksi ryhmässä tuetaan vauvan luonnollista motorista kehitystä.

Selkävoitto

Ryhmässä harjoitellaan lantion ja lannerangan toiminnallista hallintaa. Ryhmä soveltuu hyvin akuutin selkäkipuvaiheen helpotuttua tai jatkokuntoutuksena selkäleikkauksen jälkeen. Ryhmä ei sovellu moniongelmaisille, tuoreesta vammasta tai akuutista välilevyperäisestä kivusta kärsiville potilaille. Hyötyäkseen potilaan on oltava intensiiviseen harjoitteluun motivoitunut.

Toimintakykyryhmä

Näissä ryhmissä harjoittelevat potilaat, joiden selviytyminen arkipäivän tilanteissa on vaikeutunut heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Ryhmän tavoitteena on tasapainon ja alaraajojen lihasvoimien lisääntyminen kaatumisten vähentymiseksi.