Vuoden 2021 kouluterveyskysely

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
4.3.2021 klo 11.38

Kouluterveyskyselyn aineistonkeruu on alkanut 1.3.2021 Espoossa ja koko maassa. Oppilaat ja opiskelijat vastaavat kyselyyn sähköisesti koulupäivän aikana opettajan valvonnassa. Myös etäopetuksessa vastaaminen on mahdollista. Kysely on vapaaehtoinen ja siihen vastataan nimettömästi.

Kyselyyn osallistuvat

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat 1.–31.3.2021.
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat 15.3.–30.4.2021.
  • lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021.
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 1.3.–30.4.2021.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kyselyyn osallistuvat ammatillista perustutkintoa opiskelevat alle 21-vuotiaat. Kysely on suunnattu opinnot vuosina 2019–2021 aloittaneille opiskelijoille.

Kouluterveyskyselyssä lapsilla ja nuorilla on tilaisuus kertoa hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, elintavoista, väkivaltakokemuksista sekä siitä, miten he ovat päässeet ja saaneet apua palveluista, esimerkiksi kouluterveydenhuollosta.

Kyselyyn kannattaa vastata, sillä tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitoksissa, kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen seurannassa sekä toiminnan kehittämisessä.

Koulut ja oppilaitokset voivat suunnitella ja toteuttaa tulosten perusteella erilaisia tapoja parantaa oppilaidensa hyvinvointia, esimerkiksi miettimällä tulisiko oppilaitoksessa tarjota aamupalaa tai puuttumalla vielä vahvemmin koulukiusaamiseen.

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely on maamme kattavin lasten ja nuorten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista seurantatietoa tuottava tiedonkeruu, josta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tuloksia esitellään myös Hyvinvointiareena 2021 -koulutustapahtumassa, joka järjestetään 23.–24.9.2021 Helsingin Messukeskuksessa. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa, ei edes pienessä koulussa tai pienessä luokassa. Oppilaitoskohtaiset tulokset toimitetaan loppuvuodesta 2021.

Vuodesta 1996 lähtien tehdyn Kouluterveyskyselyn tuottamaa tietoa käytetään sekä kansallisesti että alueellisesti. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi arvioida erilaisten politiikkapäätösten ja kansallisten strategioiden vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

”Tulosten avulla saadaan kokonaiskuva nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta ja kehityksestä koko maassa ja eri alueilla. Sen perusteella toimenpiteitä voidaan suunnata sinne, missä tarve on suurin”, THL:n johtaja Tiina Laatikainen sanoo.

Kyselyn tuloksia käytetään myös alueiden ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelussa, arvioinnissa ja johtamisessa, esimerkiksi hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnassa. Myös media on käyttänyt Kouluterveyskyselyn tuloksia aktiivisesti.

Lisätietoa

THL: Ohjeita vastaamiseen koronaepidemian aiheuttamissa erityistilanteissa