Terveydenhoitajien yhteystiedot

Koululaiset

Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä koulun terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Hänen kanssaan voi keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, vapaa-ajasta, unesta ja murrosiästä.

Terveydenhoitajan vastaanotolta saa ensiapua koulutapaturmiin sekä äkillisiin sairaustapauksiin. Terveydenhoitaja tukee myös pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Opiskelijat

Espoon kaupungin opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palveluja Espoon alueen lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa osaltaan opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Opiskeluterveydenhuolto on erityisesti ehkäisevää terveysneuvontaa.

 Opiskeluterveydenhuollon palvelut perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen. Ota rohkeasti yhteyttä!