Terveydenhoitajien yhteystiedot

Koululaiset

Oppilaat ja heidän vanhempansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitajan kanssa voi keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, vapaa-ajasta, unesta ja murrosiästä.

Terveydenhoitajan vastaanotolta saa ensiapua koulutapaturmissa sekä äkillisissä sairaustapauksissa. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Opiskelijat

Espoon kaupungin opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palveluja Espoon alueen lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Opiskeluterveydenhuolto on erityisesti ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa.

Jos sinulla on kysyttävää opiskeluun liittyvissä terveysasioissa, ota rohkeasti yhteyttä. Opiskeluterveydenhuollon palvelut perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen. Terveydenhoitaja on vaitiolovelvollinen.