Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto vastaa paremmin asiakkaiden tarpeita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.11.2019 klo 14.23

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tekemät terveystarkastukset ovat entistä enemmän kohdennettuja, jolloin tarkastuksessa voidaan huomioida ikäkauteen kuuluvat kasvun ja kehityksen seurannat paremmin. Päivitetty terveystarkastusohjelma vastaa paremmin lasten, nuorten ja perheiden yksilöllisiä tarpeita ja tilanteita.

Uudistettu terveystarkastusohjelma

Uudistetussa terveystarkastusohjelmassa opiskeluhuollon ja kouluyhteisön yhteistyö korostuu. Jos opiskeluhuollossa tai opettajilla herää huoli jostakusta opiskelijasta, he ohjaavat opiskelijan ja/tai hänen huoltajiaan varaamaan ajan terveydenhoitajan vastaanotolle. 

Terveydenhoitajat kiinnittävät huomiota myös opiskelukykyyn liittyviin terveyden ja hyvinvoinnin pulmiin, joihin koulu- ja opiskeluterveydenhuolto voi tuoda apua. Auttamisessa on mukana koko opiskeluhuollon joukkue eli terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, psykologi sekä yksilöllinen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto. 

Ajanvaraus terveystarkastukseen

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon uudistetussa terveystarkastusohjelmassa vastuu tapaamisten varaamisesta on aiempaa enemmän opiskelijoilla itsellään ja lasten vanhemmilla. Huoltajat ja opiskelijat saavat tiedon terveystarkastusten aikataulusta ja ajanvarauksesta elokuussa lähetettävällä yhteisellä Wilma-tiedotteella. Ajanvarauksen terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolle voi tehdä nettisivullamme kohdassa Ajanvaraukset verkossa.

2.- ja 4.-luokkalaisten tarkastuksiin lähetämme edelleen kutsun Wilma-viestillä, ja oppilaat haetaan luokasta terveystarkastukseen. Voitte myös varata ajan itse puhelimitse tai Wilman välityksellä suoraan omalta kouluterveydenhoitajalta, tai terveydenhoitajan avovastaanotolla.  

Sähköinen esitietolomake on osa peruskoulun laajoja terveystarkastuksia (1.-, 5.- ja 8-luokkalaiset). Opiskelijoiden tai vanhempien tulee täyttää esitiedot hyvissä ajoin ennen terveystarkastusta, jolloin terveydenhoitaja ja lääkäri pystyvät tutustumaan tietoihin etukäteen, ja valmistautumaan vastaanottoon opiskelijan tarpeet paremmin huomioiden. 

Lukiolaisille ja alle 21-vuotiaille ammattiopiston opiskelijoille tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastus, johon sisältyy ennakkoon täytettävä sähköinen terveyskysely.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat sekä yli 21-vuotiaat ammattiopiston opiskelijat kutsutaan opintojen alkaessa terveystarkastukseen sähköisen terveyskyselyn vastausten perusteella. Opiskelija voi halutessaan myös itse varata ajan terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja voi ohjata opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan joko lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Kutsuntojen ennakkoterveystarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa. Opiskelijan tulee itse varata aika tähän terveystarkastukseen oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalta tai verkossa kohdassa Ajanvaraukset verkossa

Terveydenhoitajien avovastaanotto

Opiskelijoilla on mahdollisuus tulla terveydenhoitajan avovastaanotolle ilman ajanvarausta. Koulukohtaiset avovastaanottoajat löytyvät Wilmasta. Avokäynnillä annetaan ohjausta ja neuvontaa akuutteihin asioihin. Tarvittaessa opiskelijalle varataan uusi vastaanottoaika asian tarkempaa selvittelyä varten.

Terveydenhoitajan ollessa paikalla hän auttaa ensiaputilanteissa, jotka vaativat terveydenhoitajan osaamista. Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä aina, kun opiskelijalla tai perheellä on huolia terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Chat ja etävastaanotto

Tavoitat alkuvuodesta 2020 opiskeluterveydenhoitajat myös chatin välityksellä. Hoitajat vastaavat chatissa nuorten yleisluotoisiin kysymyksiin, sekä antavat neuvoja ja opastusta saman päivän aikana.

Chatin lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon on tulossa etävastaanottotoiminta. 

Tutustu myös Espoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon Facebook-sivustoon.

espoo.fi-sivuston kautta voitte antaa palautetta koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta – ruusuja ja risuja, toimenpide-ehdotuksia ja kysymyksiä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tehdään pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää työtä ajanvarauksella. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon opastaminen.

Lisätietoa
terveydenhoidon päällikkö Raija Vanhatalo, p. 046 877 2774
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö Hannele Otranen, p. 050 405 7830
sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi