Opiskeluterveydenhuolto

Tarjoamme palveluja Espoon alueen lukioiden ja ammattiopistojen opiskelijoille, joiden opiskelu johtaa perustutkintoon, kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta ja opiskelija on oikeutettu Kelan myöntämään opintotukeen. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille Espoossa opiskeleville kotikunnasta riippumatta.

Tehtävämme on ylläpitää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Pyrimme lisäämään opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostamaan esiin terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Ota rohkeasti yhteyttä!

 

Opiskeluterveydenhoitajien yhteystiedot ja ajanvaraus

Kun haluat varata ajan opiskeluterveydenhoitajan tai -lääkärin vastaanotolle, ota yhteyttä keskitetyn opiskeluterveydenhuollon puhelinpalveluun p. 09 816 61234 arkisin klo 9–13. 

Sähköiset ajanvarauspalvelut

Sivulla  Ajanvaraukset verkossa > Opiskeluterveydenhuollon ajanvaraus voit

 • varata ajan opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle 
 • tarkistaa opiskeluterveydenhuoltoon varaamasi ajan
 • siirtää tai vahvistaa varaamasi ajan
 • perua varaamasi ajan. Jos sinun täytyy peruuttaa opiskeluterveydenhoitajalle tai -lääkärille varaamasi aika, tee peruutus viimeistään edellisenä päivänä.

Voit peruuttaa ajan myös soittamalla keskitetyn opiskeluterveydenhuollon puhelinpalveluun p. 09 816 61234 arkisin klo 9–13.

Puhelinpalvelun ja sähköisen ajanvarauspalvelun lisäksi voit varata ajan myös suoraan oman oppilaitoksesi terveydenhoitajalta. Ota häneen yhteyttä puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla. 

Opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle pääset myös ilman ajanvarausta. Avovastaanoton ajan voit varmistaa suoraan oman oppilaitoksesi terveydenhoitajalta.

Terveydenhoitajien yhteystiedot

15 vuotta täyttäneiltä voidaan periä 51,40 euroa peruuttamatta jätetystä ajasta. Peruuta aika viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä.

 

Terveystarkastukset ja hammastarkastukset

Hammastarkastukset

Espoolaisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat kotipaikkakunnasta riippumatta hakeutua suun terveystarkastukseen kunnalliseen hammashoitoon Espoossa. Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Katso lisätiedot: www.espoo.fi/hammashoito

Terveystarkastukset

Ammattiopistojen ja lukioiden opiskelijoille tarjotaan sekä opiskeluterveydenhoitajan että -lääkärin määräaikaistarkastukset opiskelujen aikana. Pääsääntöisesti terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen opiskeluvuoden aikana. Oppilaalle voidaan myös tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen.

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat luokkatasoittain ja vuosittain.

Sähköinen terveyskysely

Saat ensimmäisen lukuvuoden aikana . Suojattu kysely on turvallinen ja luottamuksellinen. Antamiasi tietoja käsittelevät opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Sähköisen terveyskyselyn tavoitteena on löytää nopeasti erityistä tukea opiskeluissaan tarvitsevat opiskelijat ja tarvittaessa aikaistaa heidän terveystarkastustaan.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa tarkastuksen yhteydessä nuorison terveystodistuksen.

Kutsuntatarkastukset

Lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntaikäisillä kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.

Espoolaiset, vantaalaiset ja helsinkiläiset varaavat ajan oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalta. Espoolaiset ja vantaalaiset voivat varata ajan myös verkossa

Katso lisätietoa

Tutkimukset

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat vuosittain. Perustarkastuksiin kuuluvat pituuden ja painon sekä näön ja verenpaineen seuranta.

Kuulo

Kuulo tarkastetaan audiometrillä 20dB seulalla, mikäli siihen on tarvetta (esim. opiskelu melulinjalla tai aiempi poikkeavuus kuulokäyrässä). Mikäli opiskelijalla on myös uusintatutkimuksessa poikkeava kuulokäyrä, tehdään lähete jatkotutkimukseen.

Näkö

Lähi- ja kaukonäköä seurataan opiskeluaikana. Mikäli opiskelija kokee näössään tapahtuneen muutoksia, voidaan tarkastuksia tehdä myös pyydettäessä. Opiskeluterveydenhuollossa ei tehdä lähetteitä optikolle tai silmälääkärille.

Ryhti

Ryhtiä seurataan tarkastusten yhteydessä tarvittaessa. Kaikille suositellaan kehoa symmetrisesti ja monipuolisesti kuormittavia lajeja sekä keskivartalon hallintaa parantavia liikkeitä.

Laboratoriotutkimukset

Opiskelija voidaan lähettää tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin, mikäli opiskeluterveydenhoitaja tai -lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

Rokotukset

Opiskeluterveydenhuollossa annetaan tarvittaessa kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita. Lasten ja nuorten rokotusohjelma on yleensä toteutettu 15 ikävuoteen mennessä. Mikäli sinulta puuttuu jokin ohjelman mukainen rokote, voit saada sen opiskeluterveydenhuollossa.

Ammattioppilaitoksissa terveydenhoitoalan ja välinehuollon opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan hepatiitti B-rokotteeseen. Ilmaiseen hepatiitti B-rokotussarjaan ovat oikeutettuja myös sosionomi- ja fysioterapeuttiopiskelijat, mikäli työharjoittelupaikka sitä erikseen vaatii. Rokotuksen saavat halutessaan kaikki opintonsa aloittavat, ja myös parhaillaan opiskelevat, joilla ei ole rokotussuojaa.

Mikäli sinulla on jokin perussairaus, kuten astma, olet oikeutettu saamaan kausi-influenssarokotteen opiskeluterveydenhuollossa. Varaa aika rokotukseen omalta terveydenhoitajaltasi.

Jos tarvitset matkailijan rokotussuunnitelmaan kuuluvia rokotteita, ota yhteyttä omalle terveysasemallesi. Omakustanteisesti hankittavat hepatiitti- ja punkkirokotteet on mahdollista rokottaa opiskeluterveydenhuollossa kouluterveydenhoitajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Kansainväliseen vaihtoon lähtevät opiskelijat voivat halutessaan tulla rokotuksiin opiskeluterveydenhoitajan luokse.

Espoon kaupungin palveluissa ei anneta kansallisen rokotusohjelmaan kuulumattomia rokotteita, joita ei Suomessa ole saatavilla.

Opiskelijan sairastuminen ja opiskeluun liittyvät tapaturmat

Opiskelijoiden sairaanhoito toteutetaan yhteistyössä terveysasemien kanssa. Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Opiskelijan sairastuessa äkillisesti

Opiskelija ei tarvitse terveydenhoitajan lupaa tai todistusta lähtiessään kotiin silloin, kun hän sairastuu kesken päivän. Ammattiopistossa omalla ilmoituksella voi olla koulusta poissa kolme päivää. Sen jälkeen tarvitaan terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin todistus sairauden jatkumisesta. Lukiossa poissaolot selvitetään oppilaitoksen omien käytänteiden mukaisesti.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ei kirjoita sairauslomatodistuksia.

Pääsääntöisesti sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon vastuulle. Tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon.

Opiskelijan perussairaus

Opiskelijan perussairauksista ja hoitoon liittyvästä lääkityksestä olisi hyvä ilmoittaa opiskeluterveydenhoitajalle. Perussairauksien hoito ja seuranta kuuluvat hoitavalle taholle. Äkillisissä tilanteissa (esimerkiksi matala verensokeri diabeetikolla) voi hakeutua opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle. Opiskelijalla tulee olla omaan perussairauteensa liittyvät lääkkeet ja muut tarvitsemansa lääkkeet mukanaan koulussa. Koulu ei vastaa opiskelijoiden omien lääkkeiden säilyttämisestä.

Opiskeluun liittyvät tapaturmat

Terveydenhoitaja vastaa oppilaitoksessa annettavasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Opiskeluterveydenhoitaja antaa ensiavun, kartoittaa tilanteen ja ohjaa tarvittaessa terveysasemalle. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, ota yhteys omalle terveysasemallesi. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Tapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus. Tapaturmailmoitukseen liitettävän tapahturmakuvauksen tekee opettaja tai huoltaja yhdessä opiskelijan kanssa. Lukiolaiset tekevät tapaturmailmoituksen koulusihteerin kanssa. Ammattiopiston opiskelijat täyttävät tapaturmailmoituksen yhdessä opettajan kanssa. Mahdollista korvausta haetaan kuitteja vastaan.

Espoon kaupungin koulujen opiskelijat on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, joka kattaa julkisen terveydenhuollon palvelujen poliklinikkamaksun. Omnia-ammattiopiston opiskelijat on vakuutettu ryhmävakuutuksella koulussa, koulumatkalla ja työssäoppimisjaksoilla.

Seksuaaliterveys

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on osaltaan auttaa sinua tunnistamaan oma yksilöllinen ja ainutlaatuinen fyysinen ja psyykkinen kehityksesi. 

Opiskeluterveydenhoitaja ja -lääkäri antavat tietoa

 • oman ja toisen kehon arvostamisesta
 • itseluottamuksen lisäämisestä
 • väkivallalta ja hyväksikäytöltä suojautumisesta
 • seksuaalioikeuksista
 • seksuaalisuudesta
 • seksistä
 • seksuaaliterveydestä
 • seksitaudeista
 • raskauden ehkäisystä, jälkiehkäisystä ja ehkäisymenetelmistä.

Ehkäisyn aloittaminen

Ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitajaan kun haluat varata ajan ehkäisyneuvontaa varten. Vastaanotolla käydään läpi esitietolomake. Opiskeluterveydenhoitaja voi aloittaa perusterveelle nuorelle naiselle  yhdistelmäpillerit, minipillerit tai ehkäisyrenkaan. Mikäli nämä ehkäisymuodot eivät sinulle sovellu, sinut ohjataan .

Jos ehkäisy on pettänyt (esim. kondomi on rikkoutunut), käytä jälkiehkäisyä mahdollisimman pian yhdynnän jälkeen. Jälkiehkäisyn voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Sukupuolitautiepäily

Mikäli epäilet saaneesi sukupuolitaudin, ota yhteyttä opiskeluterveydenhoitajaan. Lisätietoa sukupuolitaudeista ja testeistä

Mielenterveys

Opiskeluterveydenhoitajaan kannattaa olla yhteydessä jos koet olevasi ahdistunut tai masentunut, et saa nukutuksi, mietit ihmissuhteitasi ja elämäntilannettasi tai oma jaksamisesi mietityttää. Vastaanottotapaamisten lisäksi terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata sinut edelleen oman asuinalueesi mielenterveyspalveluihin.

Lukioissa ja ammattiopistoissa toimii kuraattori ja psykologi, joiden puoleen voit myös kääntyä mielenterveyteen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyvissä asioissa. 

Tarvittaessa voit opiskeluterveydenhuollon lääkäri kautta saada lähetteen erikoissairaanhoidon piiriin.

Espoon Nuorisopoliklinikka Nupoli tarjoaa 13–22-vuotiaille tukea ja keskusteluapua mielenterveyteen, päihteiden käyttöön, pelaamiseen ja vapaa-ajan käyttöön liittyvissä asioissa. Myös nuorten vanhemmat voivat kysyä neuvoja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia, eivätkä ne vaadi erillistä lähetettä.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Opiskeluhuolto on luottamuksellista ja maksutonta.

Jokaisessa espoolaisessa koulussa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijaterveydenhoitajan lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat rehtori, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajakunnan jäsen. Ryhmään voi myös kuulua oppilaiden ja vanhempien edustaja, koululääkäri sekä muita toimijoita.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi voidaan koota erillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely yksilökohtaisessa tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä perustuu aina opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan suostumukseen.

Oppimisen tuki

Terveydenhoitaja osallistuu oppimisen tuen ryhmiin tarvittaessa ja erikseen kutsuttuna silloin, kun hänen ammattitaitoaan tarvitaan opiskelijan tuen tarpeen ja oppimisen liittyvien asioiden selvittelyssä ja suunnittelussa.

Riippuvuudet: Pelaaminen ja päihteet

Opiskeluterveydenhuollosta saat tarvittaessa tukea, ohjausta ja neuvontaa, mikäli pelaaminen tai median käyttö haittaa normaalia arkeasi.

Opiskeluterveydenhuollossa kannustetaan päihteettömyyteen ja päihteistä keskustellaan terveystarkastusten yhteydessä. Päihteitä ovat tupakka, nuuska, alkoholi, huumausaineet, lääkkeiden väärinkäyttö, tekniset liuottimet ja anaboliset steroidit.

Päihteiden käyttö on terveydelle haitallista ja alle 18-vuotiailta lain mukaan kiellettyä. Nuoren kehittyvä elimistö on huomattavasti alttiimpi päihteiden haittavaikutuksille kuin aikuisen elimistö.

Päihteistä on hyvä keskustella kotona aikuisen kanssa. Mikäli kotona herää huoli nuoren päihteiden käytöstä, huoltaja, tai opiskelija itse voi olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon ohjeiden ja neuvojen saamiseksi.