Tutkimukset

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat vuosittain. Perustarkastuksiin kuuluvat pituuden ja painon sekä näön ja verenpaineen seuranta.

Kuulo

Kuulo tarkastetaan audiometrillä 20dB seulalla, mikäli siihen on tarvetta (esim. opiskelu melulinjalla tai aiempi poikkeavuus kuulokäyrässä). Mikäli opiskelijalla on myös uusintatutkimuksessa poikkeava kuulokäyrä, tehdään lähete jatkotutkimukseen.

Näkö

Lähi- ja kaukonäköä seurataan opiskeluaikana. Mikäli opiskelija kokee näössään tapahtuneen muutoksia, voidaan tarkastuksia tehdä myös pyydettäessä. Opiskeluterveydenhuollossa ei tehdä lähetteitä optikolle tai silmälääkärille.

Ryhti

Ryhtiä seurataan tarkastusten yhteydessä tarvittaessa. Kaikille suositellaan kehoa symmetrisesti ja monipuolisesti kuormittavia lajeja sekä keskivartalon hallintaa parantavia liikkeitä.

Laboratoriotutkimukset

Opiskelija voidaan lähettää tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin, mikäli opiskeluterveydenhoitaja tai -lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.