Sähköinen terveyskysely

Saat ensimmäisen lukuvuoden aikana sähköisen terveyskyselyn sähköpostiosoitteeseesi. Viesti sisältää linkin suojattuun kyselyyn. Kysely on turvallinen ja luottamuksellinen. Antamasi tietoja käsittelevät vain opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Sähköisen terveyskyselyn tavoitteena on löytää nopeammin erityistä tukea opiskeluissaan tarvitsevat opiskelijat ja tarvittaessa aikaistaa terveystarkastusta heidän osaltaan.

Ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa tarkastuksen yhteydessä nuorison terveystodistuksen.

Lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntaikäisillä kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.