Terveystarkastukset

Terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa

Ammattiopistojen ja lukioiden opiskelijoille tarjotaan sekä opiskeluterveydenhoitajan että -lääkärin määräaikaistarkastukset opiskelujen aikana. Pääsääntöisesti terveydenhoitajan tarkastus on ensimmäisen ja lääkärintarkastus toisen opiskeluvuoden aikana. Oppilaalle voidaan myös tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Ammattikorkeakoulussa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen.

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat luokkatasoittain ja vuosittain.

Sähköinen terveyskysely

Saat ensimmäisen lukuvuoden aikana sähköisen terveyskyselyn. Suojattu kysely on turvallinen ja luottamuksellinen. Antamiasi tietoja käsittelevät opiskeluterveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus.

Sähköisen terveyskyselyn tavoitteena on löytää nopeasti erityistä tukea opiskeluissaan tarvitsevat opiskelijat ja tarvittaessa aikaistaa terveystarkastusta heidän osaltaan.

Lääkäri kirjoittaa tarvittaessa tarkastuksen yhteydessä nuorison terveystodistuksen.

Lääkärintarkastukseen sisältyy kutsuntaikäisillä kutsuntojen ennakkoterveystarkastus.