Sairaanhoito

Opiskelijoiden sairaanhoito toteutetaan yhteistyössä terveysasemien kanssa. Tapaturmien ensiavusta huolehditaan yhdessä muun oppilaitoksen henkilöstön kanssa.

Opiskelijan sairastuessa akuutisti

Opiskelija ei tarvitse terveydenhoitajan lupaa tai todistusta lähtiessään kotiin silloin, kun hän sairastuu kesken päivän. Ammattiopistossa omalla ilmoituksella voi koulusta olla poissa kolme päivää, sen jälkeen tarvitaan terveysaseman terveydenhoitajan tai lääkärin todistus sairauden jatkumisesta. Lukiossa poissaolot selvitetään oppilaitoksen omien käytänteiden mukaisesti.

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitaja ei kirjoita sairauslomatodistuksia.

Pääsääntöisesti sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät kuulu opiskeluterveydenhuoltoon. Tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon (lähete).

Opiskelijan perussairaus

Opiskelijan perussairauksista ja hoitoon liittyvästä lääkityksestä olisi hyvä ilmoittaa opiskeluterveydenhoitajalle. Perussairauksien hoito ja seuranta kuuluvat hoitavalle taholle. Akuuteissa tilanteissa (esimerkiksi matala verensokeri diabeetikolla) opiskelija voi hakeutua opiskeluterveydenhoitajan vastaanotolle. Opiskelijalla tulee olla omat perussairauteensa kuuluvat lääkkeet ja muut tarvittaessa otettavat lääkkeet mukanaan. Koulu ei vastaa opiskelijoiden omien lääkkeiden säilyttämisestä.