Opiskeluterveydenhoitaja

Tavoitat terveydenhoitajan kouluissa ja oppilaitoksissa sovittuina päivinä sekä puhelimitse, wilma-viestillä (lukiot) tai sähköpostilla. Terveydenhoitaja on pääsääntöisesti tavattavissa ajanvarauksella. Voit myös hakeutua terveydenhoitajan avovastaanotolle ilman ajanvarausta. Avovastaanottoajat voit tarkistaa oman koulusi terveydenhoitajalta.

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä kun tarvitset tietoa terveydestä, terveyspalveluista tai jos terveydessäsi on opiskelukykyä haittaavia tekijöitä. Voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan myös muun muassa seuraavissa asioissa: rokotukset, seksuaali- ja ehkäisyneuvonta, päihde- ja mielenterveysasiat sekä sairasvastaanotto.

Lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoille tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastus. Ammattikorkeakouluissa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen. Yksilöllisen tarpeen mukaan terveydenhoitaja voi ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Opiskeluterveydenhoitajan työ on pääsääntöisesti sairauksien ennaltaehkäisyä ja omahoitoon opastamista. Työ keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistämiseen.

Terveydenhoitaja vastaa koululla annettavista rokotuksista ja  ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa.