Opiskeluterveydenhoitaja

Tavoitat terveydenhoitajan kouluissa ja oppilaitoksissa sovittuina päivinä sekä puhelimitse, Wilma-viestillä (lukiot) tai sähköpostilla. Terveydenhoitaja on tavattavissa ensi sijassa ajanvarauksella. Voit myös hakeutua terveydenhoitajan avovastaanotolle ilman ajanvarausta. Avovastaanoton ajan voit tarkistaa oman koulusi terveydenhoitajalta.

Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä, kun tarvitset tietoa terveydestä, terveyspalveluista tai jos terveydessäsi on opiskelukykyä haittaavia tekijöitä. Voit ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan myös esimerkiksi seuraavissa asioissa: rokotukset, seksuaali- ja ehkäisyneuvonta, päihde- ja mielenterveysasiat sekä sairasvastaanotto.

Lukion ja ammattioppilaitosten opiskelijoille tehdään ensimmäisen opiskeluvuoden aikana terveystarkastus. Ammattikorkeakouluissa ja aikuisopistossa opiskelija kutsutaan terveyskyselyn perusteella tarvittaessa terveystarkastukseen. Terveydenhoitaja voi myös ohjata opiskelijan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Opiskeluterveydenhoitajan työ on ensi sijassa sairauksien ehkäisyä ja omahoitoon opastamista. Työ keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen edistämiseen.

Terveydenhoitaja vastaa koululla annettavista rokotuksista ja ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa.