Koululääkäri

Ammattiopistoissa ja lukioissa koululääkäri tekee opiskelijoille terveystarkastuksen pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Tarkastus painottuu sairauksien ehkäisyyn ja terveydentilan ongelmien havaitsemiseen. Jos opiskelijalla on erityisen tuen tarvetta, hänen tilannettaan voidaan selvitellä ja seurata koululääkärin vastaanotolla. Tarvittaessa opiskelija ohjataan jatkohoitoon.

Koululääkäri toimii koululla terveydenhoitajan työparina sovittuina aikoina. Hänen vastaanotolleen hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

Lääkärintarkastuksen yhteydessä tehdään myös  kutsuntojen ennakkoterveystarkastus  kaikille kutsuntaikäisille.

Määräaikaistarkastuksen yhteydessä voidaan tarvittaessa tehdä uusi nuorison terveystodistus, joka tarvitaan muun muassa ajokorttia varten.

Ammattikorkeakouluissa ja aikuisopistossa opiskelevat voivat kysyä lääkäripalveluista oppilaitoksen terveydenhoitajalta.

Pääsääntöisesti sairauksien tarkempi diagnostiikka, hoito ja seuranta eivät kuulu opiskeluterveydenhuoltoon. Tarvittaessa opiskelija ohjataan joko terveysasemalle tai erikoissairaanhoidon arvioon. Pitkäaikaissairauksiin liittyvät lausunnot ja todistukset pyydetään omalta hoitavalta lääkäriltä.

Äkilliset ongelmat hoidetaan terveysasemalla.