Palvelut ja ajanvaraus

Opiskeluterveydenhuolto on nuorille ja heidän perheilleen tarkoitettua ehkäisevää terveydenhuoltoa. Tavoitteena on opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä opiskeluympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön, opettajien ja huoltajien kanssa. Opiskeluterveydenhuolto järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalveluja yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Neuvola, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto muodostavat jatkumon, jossa lapsesta ja nuoresta talteen otetut ja tallennettavat tiedot tukevat hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämistä.

Palvelut maksuttomia

Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille Espoossa opiskeleville kotikunnasta riippumatta. Espoossa ei peritä terveyskeskusmaksua arkipäivisin alle 18-vuotiailta eikä kokopäiväisesti opiskelevilta. Saadakseen vapautuksen terveyskeskusmaksuista opiskelijoiden on terveysasemalla asioidessaan näytettävä voimassa oleva opiskelijakortti tai oppilaitoksesta saatu opiskelutodistus potilastoimistossa.

Terveydenhoitajan tavoittaa oppilaitoksista sovittuina päivinä sekä puhelimitse, Wilma-viestillä (lukiot) tai sähköpostilla.