Päihteet

Opiskeluterveydenhuollossa kannustetaan päihteettömyyteen ja päihteistä keskustellaan terveystarkastusten yhteydessä. Päihteitä ovat tupakka, nuuska, alkoholi, huumausaineet, lääkkeiden väärinkäyttö, tekniset liuottimet ja anaboliset steroidit.

Päihteiden käyttö on terveydelle haitallista ja alle 18-vuotiailta lain mukaan kiellettyä. Nuoren kehittyvä elimistö on huomattavasti alttiimpi päihteiden haittavaikutuksille kuin aikuisen elimistö.

Päihteistä on hyvä keskustella kotona aikuisen kanssa. Mikäli kotona herää huoli nuoren päihteiden käytöstä, huoltaja, tai opiskelija itse voi olla yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon ohjeiden ja neuvojen saamiseksi.