Diabetes

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Diabeetikkolapsi ja -nuori koulussa

Verensokerin mittaus ja insuliinin pistäminen

Oppilaan tulee itse mitata verensokerinsa. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi tulkita tuloksen. Ellei terveydenhoitaja ole paikalla ja tulkintaa tarvitaan, oppilas ottaa yhteyttä huoltajiinsa.

Oppilas huolehtii itse myös insuliinin annostuksen. Jos oppilas itse ei pysty pistämään insuliinia, eikä koulunkäynti ole ilman pistämistä mahdollista, nimeää rehtori oppilaan pistämistä hoitavan tai sitä tukevan henkilön. Nimetylle henkilölle tulee nimetä myös vara-henkilö/ varahenkilöt. Pistäminen ei edellytä terveydenhuollon ammattihenkilön osaamista.

Oppilaan ateriat

Diabetesta sairastavat ruokailevat muiden mukana koulun ruokalassa, ja he syövät perusruokalistan mukaisesti.  

Lounas

Opettaja valvoo mahdollisuuksien mukaan, että oppilas osallistuu ruokailuun. Koulunkäyntiavustaja ohjaa oppilasta ruoan annostelutilanteessa. Hiilihydraattitaulukko auttaa syödyn hiilihydraattimäärän arvioinnissa. Keittiöhenkilöstö avustaa tarvittaessa.

Välipalat

Keittiön henkilökunta valmistaa ja varaa erikseen oppilaan tarvitsemat aamu- ja/tai iltapäivän välipalat. Oppilasta opastetaan huolehtimaan välipala-ajoista, ja varaamaan muita tarvittavia välipaloja itselleen.

Poissaoloista ilmoittaminen

Diabeetikko-oppilaan huoltajien tulee ilmoittaa myös koulun keittiöön oppilaan poissaolot, jotta välipaloja ei valmisteta ja varata hänelle.

Osallistuminen oppitunneille

Oppilas osallistuu oppitunneille niin kuin muutkin oppilaat. Diabetes otetaan huomioon esimerkiksi liikuntatunneilla ja kotitalousopetuksessa. Oppilaalla on hyvä olla liikuntatunneilla mukana jokin hiilihydraattipitoinen välipala. Se voi olla keittiöltä saatava välipala tai oppilaan tuoma oma välipala.

Hätätilanteet ja ensiapu

Hätätilanteita varten kouluilla on ensiavuksi sokeripitoisia välipaloja. Terveydenhoitajalla ja koulun keittiössä on ensiapuohje diabetesta varten. Koulun henkilökunta, iltapäivätoimijat ja koulukuljetuksia hoitavat tuntevat ensiapuohjeet liian matalan verensokerin nostamiseksi.

Jos diabeetikko on tajuton, terveydenhoitaja antaa hänelle Glucagen-liuoksen pistoksena. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, kuka tahansa aikuisista antaa pistoksen. Terveydenhoitajalla on Glucagenia ensiaputilanteita varten, mutta oppilaalla tulisi aina olla sitä myös omassa repussaan. Aina kun diabeetikko on tajuton, soitetaan hätänumeroon 112, vaikka Glucagen olisi annettu, ja diabeetikko olisi tullut tajuihinsa.

Diabeteksesta kannattaa kertoa avoimesti oppilaan luokkatovereille ja koulun henkilökunnalle. Tällä tavalla oppilaan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan parhainten huolehtia.

Koulunkäyntiavustajapalvelut ja koulukuljetukset

Diabeetikkolasten avustajapalvelu määräytyy samoin perustein kuin muidenkin avustajapalvelua tarvitsevien oppilaiden avustajapalvelu.

Diabetes ei ole peruste kunnan tarjoaman maksuttoman koulukuljetuksen saamiselle. Jos perhe katsoo, että oppilas ei selviydy koulumatkasta, tai se muodostuu hänelle liian rasittavaksi, hakemukseen liitetään erikoissairaanhoidon (Jorvin) diabeteslääkärin yksilöity, koulukuljetusta koskeva lausunto.