Tutkimukset

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat luokkatasoittain. Perustarkastuksiin kuuluvat pituuden ja painon seuranta. Tarvittaessa pituuskasvua ja painon kehitystä seurataan tiheämmin ja asiasta konsultoidaan koululääkäriä.

Kuulo

Kuulo tarkastetaan audiometrillä 20dB seulalla koulun alkaessa ja yläkoulussa. Mikäli oppilas ei toistetusti läpäise seulaa, tehdään lähete jatkotutkimuksiin.

Näkö

Lähi- ja kaukonäköä seurataan koulun alkaessa ja yläkoulussa. Mikäli koululainen kokee näössään tapahtuneen muutoksia, voidaan tarkastuksia tehdä pyydettäessä. Tarvittaessa tehdään lähete maksuttomaan optikon näöntarkastukseen. Alle 8-vuotiaat ohjataan silmälääkärille.

Värinäkö testataan yläkoulussa. Poikkeava värinäkö ei automaattisesti edellytä silmätutkimusta. Mikäli oppilas haluaa ammatteihin, joissa tarvitaan hyvää tai normaalia värinäköä, voi silmälääkärin tekemä tarkempi tutkimus olla myöhäisemmässä vaiheessa tarpeen.

Ryhti

Ryhtiä seurataan sovittujen tarkastusten yhteydessä. Mikäli tarkastuksessa huomataan poikkeavuuksia, ryhtiä seurataan tiheämmin erillisten ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa oppilas ohjataan koululääkärille ryhtitarkastukseen. Koululääkäri arvioi lisätutkimusten tarpeen.

Jos selkä kipuilee, oppilas ohjataan oman terveysaseman tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Liikuntaneuvonnassa suositellaan kehoa symmetrisesti ja monipuolisesti kuormittavia lajeja, sekä keskivartalon hallintaa parantavia liikkeitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota takareiden lihasten kireyteen ja annetaan ohjeita lihasten venyttämiseen. Fysioterapia lähete voidaan tehdä sovittujen kriteerien perusteella.

Laboratoriotutkimukset

Oppilas voidaan lähettää tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin, mikäli terveydenhoitaja tai  lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Koululääkäri tai -terveydenhoitaja informoi vanhempia asiasta.