Terveystarkastus

Ala- ja yläkoulun aikana terveystarkastus tehdään vuosittain. Tarkastuksissa seurataan muun muassa kasvua, kehitystä ja oppilaan yleistä hyvinvointia. Koululääkäri osallistuu ns. laajaan terveystarkastukseen, joka tehdään koulunsa aloittaville 1., 5. ja 8. -luokkalaisille. Näihin tarkastuksiin kutsutaan huoltajat mukaan, jolloin perheen hyvinvointia ja mahdollista tuen tarvetta voidaan kartoittaa paremmin. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa, huoltajat täyttävät esitietolomakeen. Laajoihin terveystarkastuksiin liittyvät lomakkeet löytyvät THL:n nettisivulta, mutta ne jaetaan myös reppupostilla kotiin täytettäväksi.  Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa. Yläkouluun siirtyvän oppilaan lomake löytyy tämän sivun alareunasta.

Vuosittaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia.

Koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden terveystarkastuksia tehdään pääsääntöisesti kesän ja alkusyksyn aikana. Lisätietoa saatte lapsenne tulevan koulun terveydenhoitajalta.