Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajan työ on pääsääntöisesti sairauksien ennaltaehkäisyä ja omahoitoon opastamista. Työ keskittyy oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä oppimisen edistämiseen. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Kouluterveydenhoitaja on pääsääntöisesti tavattavissa ajanvarauksella. 

Oppilaalle tehdään vuosittain terveystarkastus, jossa terveydenhoitaja seuraa muun muassa oppilaan kasvua, kehitystä ja yleistä hyvinvointia. Tarvittaessa terveydenhoitaja voi ohjata oppilaan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle.

Lisäksi terveydenhoitaja vastaa koululla annettavista rokotuksista. Hänen kanssaan voi myös keskustella esimerkiksi unesta, ravitsemuksesta, vapaa-ajasta ja murrosiästä.

Oppilas voi hakeutua terveydenhoitajan avovastaanotolle ilman ajanvarausta. Avovastaanottoajat voi tarkistaa oman koulun terveydenhoitajalta.

Terveydenhoitaja vastaa koulussa tapahtuvasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.