Koululääkäri

Koululääkäri toimii koululla terveydenhoitajan työparina sovittuina ajankohtina. Ajanvaraus koululääkärille tehdään kouluterveydenhoitajan kautta.

Koululääkärin työ keskittyy pääsääntöisesti terveystarkastusten tekoon. Tarvittaessa lääkäri kirjoittaa lähetteitä ja ohjaa oppilaat jatkotutkimuksiin tai -hoitoon.

Perussairauksien diagnosointi, hoito ja seuranta eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon. Pitkäaikaissairauksien selvittely ja hoito sekä niihin liittyvät lausunnot ja todistukset pyydetään omalta hoitavalta lääkäriltä.

Äkillisesti sairastunut oppilas ohjataan tarpeen mukaan terveysasemalle.