Ajanvaraus

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulun terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Ajanvarauksen voi tehdä käymällä avovastaanotolla, puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Terveydenhoitaja tiedottaa kotiin terveystarkastusten ajankohdasta. Koulutulokkaat voivat varata ajan terveystarkastukseen sähköisen ajanvarauksen kautta. Huoltajien toivotaan osallistuvan erityisesti  ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan tarkastuksiin.

Terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee päivittäin myös ilman ajanvarausta. Avovastaanoton ajan voi varmistaa suoraan oman koulun terveydenhoitajalta.