Kouluterveydenhuollon palvelut ja ajanvaraus

Kouluterveydenhuolto on lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitettua ennaltaehkäisevää palvelua. Tavoitteena on oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kouluympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen.

Neuvola, kouluterveydenhuolto ja jatkossa opiskeluterveydenhuolto muodostavat jatkumon, jossa lapsen ja nuoren historiatiedot tukevat hänen terveytensä ja hyvinvointinsa edistämistä edelleen.

Espoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastusohjelma perustuu valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta.

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille peruskoulun oppilaille.