Ohjeita

Kouluterveydenhuolto toimii yhteistyössä huoltajien ja perheen kanssa, sekä tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.