Koululaiset

Kouluterveydenhuolto Espoossa

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa kouluilta sovittuina päivinä sekä puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Terveydenhoitajan vastaanotolta saa ensiapua tapaturmatilanteissa ja äkillisissä sairaustapauksissa. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Terveydenhoitajan tarkastukset ovat vuosittain. Terveydenhoitajan ja lääkärin ns. laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokkalaisille. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa, huoltaja täyttää esitietolomakeen. Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa. Muille terveydenhoitaja jakaa lomakkeen reppupostina kotiin täytettäväksi, mutta ne löytyvät myös THL:n nettisivulta. Lisäksi yläkouluun siirtyvien esitietolomake löytyy sivun alareunan liitteistä.

Vastaanottoajan pituus vaihtelee tarkastuksen ajankohdan ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Laajoihin tarkastuksiin varataan enemmän aikaa, mutta laajojen tarkastusten välillä tehtävät muut luokkatarkastukset voivat olla lyhyempiä oppilaan yksilölliset tarpeet huomioivia.