Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kouluympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden tukeminen. Espoon koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tarkastusohjelma perustuu valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille peruskoulun oppilaille.

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa kouluilta sovittuina päivinä sekä puhelimitse, Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Terveydenhoitajan vastaanotolta saa ensiapua tapaturmatilanteissa ja äkillisissä sairaustapauksissa. Terveydenhoitaja tukee pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä.

Terveydenhoitajan tarkastukset ovat vuosittain. Terveydenhoitajan ja lääkärin ns. laajat terveystarkastukset tehdään 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisille. Ennen laajaan terveystarkastukseen tuloa huoltaja täyttää esitietolomakeen. Koulunsa aloittavien esitietolomake täytetään ensisijaisesti OmaKouluterveys -verkkopalvelussa. Muille terveydenhoitaja jakaa lomakkeen reppupostina kotiin täytettäväksi, mutta ne löytyvät myös THL:n nettisivulta. Yläkouluun siirtyvien esitietolomake löytyy myös sivun alareunan liitteistä.

Terveystarkastusten ajankohdasta terveydenhoitaja tiedottaa kotiin. Koulutulokkaat voivat varata ajan terveystarkastukseen sähköisen ajanvarauksen kautta. Huoltajien toivotaan osallistuvan erityisesti  ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan tarkastuksiin.

Kouluterveydenhoitaja
Koululääkäri
Kouluterveydenhuollon tutkimukset
Rokotukset
Nuorison terveystodistus
Oppilaan sairastuessa
Oppilashuolto