Töihin Espoon sairaalaan

Espoon sairaala tarjoaa mielenkiintoisia ammatillisia haasteita terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisille. Henkilöstön osaamisen ydinalue on geriatrinen hoito ja kuntoutus.  Työskentelemme yhdessä potilaan ja omaisten kanssa kotiutumisen edistämiseksi. Kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet.

Haemme eri alojen ammattilaisia vakinaisiin tehtäviin ja eripituisiin sijaisuuksiin. Tervetuloa työkaveriksemme!

Katso avoimet työpaikat Espoon sairaalassa (siirryt Kuntarekryyn)

Espoon sairaala on ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaaja sekä kotona asumisen tukipalvelu. 

Meillä on laaja koulutusohjelma ja hyvät erikoistumismahdollisuudet. Olemme osa Jorvin sairaalakampusta, joten erikoislääkäreiden tuki ja päivystävän sairaalan tutkimusmahdollisuudet ovat vieressä. Päivystysvelvoitetta ei ole mutta päivystysosastolla on mahdollisuus lisäansioihin.

Sairaalan arkkitehtuuri tarjoaa yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä sopivassa mittakaavassa. Luonto, valo ja taide ovat voimaannuttavia ja tuovat iloa potilaille, läheisille ja henkilöstölle. Sairaalassa on 270 taideteosta EMMA – Espoon modernin taiteen museon ja Saastamoisen säätiön kokoelmista.

Espoon sairaalassa työskentelee yli 400 hoidon ja kuntoutuksen ammattilaista. Kaikki potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita.

  • Yhteensä 247 potilaspaikkaa
  • 22-paikkainen päivystysosasto Jorvin päivystysrakennuksessa
  • 15-paikkainen saatto- ja palliatiivisen hoidon osasto Villa Glims
  • 210 paikkaa profiloiduilla osastoilla: haavanhoito, psykogeriatria, ortopedinen kuntoutus, neurologinen kuntoutus, infektiot
  • Geriatrinen arviointi- ja konsultaatiopoliklinikka, muistipoliklinikka, geropsykiatrian poliklinikka, palliatiivinen poliklinikka, infuusiopoliklinikka, näyttöpoliklinikka
  • Kotisairaala
  • Kotihoidon ja pitkäaikaishoidon lääkäripalvelut

Espoon sairaalassa työskentelee noin 400 työntekijää. Meillä työskentelee muun muassa sairaanhoitajia, lähihoitajia, erikoislääkäreitä ja terveyskeskuslääkäreitä. Meillä on laaja joukko eri alojen terapiahenkilöstöä, esimerkiksi fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja sekä puhe-, ravitsemus-, jalka- ja musiikkiterapeutteja.

Espoon kaupungin työntekijänä saat monia etuja, jotka tekevät Espoosta ainutlaatuisen paikan elää, työskennellä ja kehittyä. Pyrimme tukemaan henkilökunnan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla.

Lue lisää, millainen Espoon kaupunki on työnantajana sekä miten Espoon kaupunki rekrytoi.

Ota yhteyttä ja keskustellaan työmahdollisuuksistamme tarkemmin