Espoon sairaalan arvot

Espoon sairaala on potilaslähtöinen

Otamme vastuun potilaistamme, toisistamme ja tehtävistämme. Kohtaamme potilaamme ja toisemme huomaavaisesti ja kunnioittavasti.

Potilas on toimintamme keskiössä. Potilaan ja hänen läheistensä osallistuminen ja voimavarat ovat toimintamme lähtökohtana. Potilasturvallisuus on toimintamme perusta. Mahdollistamme kuntoutumisen kotoa kotiin.

Espoon sairaala on vastuullinen edelläkävijä

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti yhdessä kumppaneidemme kanssa. Olemme ennakkoluulottomia ja avoimia uusille ideoille. Haemme näyttöön perustuvaa tietoa ja sovellamme sitä käytäntöön. Kannamme vastuuta työstämme ja puutumme havaittuihin epäkohtiin. Kannustamme toisiamme ja iloitsemme yhdessä onnistumisista.

Espoon sairaala on oikeudenmukainen

Toimimme avoimesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.