Villa Glims - palliatiivinen hoito ja saattohoito

Villa Glims on 15 hoitopaikkainen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksikkö. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä potilaan ja hänen läheistensä tukemista. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.


Villa Glims toimii tiiviissä yhteistyössä kotisairaalan ja muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa. Potilaan siirtyminen sairaalan ja kodin välillä on joustavaa.

Villa Glims on osa palliatiivista yksikköä, johon kuuluvat myös kotisairaala ja palliatiivinen poliklinikka.