Poliklinikat

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä.

Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillista arviota, hoitoa ja kuntoutusta tilanteissa, joissa toimintakyvyn ylläpito tai muisti huolestuttaa.

Poliklinikan henkilökunta koostuu mm. lääkäreistä, sairaanhoitajista, fysioterapeutista, kuntohoitajasta ja toimintaterapeuteista. Hoito geriatrian poliklinikalla voi olla joko kertakäynti tai hoito- ja kuntoutusjakso. Geriatrian poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Hoitoon liittyvät lääkärinlausunnot ovat luettavissa Omakanta-palvelussa, osoitteessa www.kanta.fi. Pyynnöstä lähetämme lausunnon postitse.

Geriatrian poliklinikan käynnit ovat maksullisia ja ne kerryttävät maksukattoa. Ajantasaiset tiedot asiakasmaksuista löytyvät verkkosivuiltamme.

Muistipoliklinikka

Muistipoliklinikalla tutkitaan yli 70-vuotiaita espoolaisia, joilla epäillään muistisairautta. Poliklinikalle tarvitaan lähete. Vastaanotolle pyydetään mukaan haastattelua varten henkilö, joka tuntee asiakkaan elämäntilanteen. Asiakas käy muistipoliklinikalla 1–3 kertaa. Jatkohoito ja seuranta tapahtuvat omalla lääkärillä ja alueellisella muistineuvojalla. Alle 70-vuotiaiden muistihäiriöt tutkitaan erikoissairaanhoidossa.

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivinen poliklinikka tarjoaa palveluita saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa oleville potilaille. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä potilaan ja hänen läheistensä tukemista. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Palliatiivisen poliklinikan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä.

Poliklinikan toimintamuotoja ovat sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotot, arviokäynnit potilaan kotona tai poliklinikalla. Palliatiivinen poliklinikka tarjoaa myös konsultaatiota ammattilaisille.

Espoon sairaalan palliatiivinen poliklinikka, muodostuu kotisairaalasta kotisairaala sekä palliatiiviseen ja saattohoitoon erikoistuneesta Villa Glimsistä.

Palliatiivisella poliklinikalla lääkärin vastaanotto on maksullista. Sairaanhoitajan käynnit ovat maksuttomia. Maksut kerryttävät maksukattoa. Ajantasaiset tiedot asiakasmaksuista löytyvät verkkosivuiltamme.

Infuusiopoliklinikka

Poliklinikalla annetaan esimerkiksi suonensisäistä lääkehoitoa. Potilaat tulevat poliklinikalle lähetteellä.

Näyttöpoliklinikka

Espoon sairaalan osastonlääkäri määrää tarvittaessa sairaalan osastolta kotiutuneille potilaille kontrollikäynnin näyttöpoliklinikalle.