Päivystysosasto

Espoon sairaalan päivystysosasto sijaitsee Jorvin sairaalan päivystysrakennuksen 1. kerroksessa. Sisäänkäynti tapahtuu Jorvin sairaalan pääaulan kautta. Sairaalan pääovet ovat auki arkisin klo 6–20 ja viikonloppuisin klo 7–20.

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisikäisiä potilaita, joilla on akuutteja sairauksia.

Tärkein osaamisalue osastolla on akuutti geriatria. Hoidettavana ovat ikääntyneen väestön akuutit sairaudet. Osastolla hoidetaan myös muita aikuisten lyhytaikaisia sairauksia, joissa ei ole jatkuvaa tarkkailun tarvetta ja potilaan vointi on vakaa.

Potilaat tulevat osastolle päivystyksen kautta. Hoitoaika osastolla on 1–3 vuorokautta. Pidempää hoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan Espoon sairaalan muille osastoille.

Espoon sairaalan päivystysosaston toimintaperiaatteita ovat:

  • viiveetön diagnostiikka ja hoidon tarpeen määrittely
  • nopea hoidon ja kuntoutuksen käynnistyminen
  • nopea, tuettu kotiutus ja jatkohoitopaikan määrittely
  • potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito ja kuntoutus, jota toteuttaa moniammatillinen tiimi yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa.