Osasto 4: Infektio-osasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisikäisiä potilaita, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä.

Infektiopotilaiden lisäksi osastolla hoidetaan muun muassa sydämen vajaatoimintaa ja keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavia potilaita.

Lyhytaikaiset akuutit infektiot hoidetaan Espoon sairaalan päivystysosastolla. Mikäli tauti pitkittyy, potilas siirtyy jatkohoitoon infektio-osastolle. Potilaan pitkäaikaisen infektion jatkohoito tapahtuu kotisairaalassa heti, kun potilaan vointi sallii sen.

Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen kuntouttavan työotteen avulla. Potilasta kannustetaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän pystyy tekemään. Potilas saa apua niihin asioihin, joita hän ei pysty tekemään.

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon osallistuu sairaalan henkilökuntaa potilaan tarpeiden mukaan. Tiimiin voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutuksessa otetaan huomioon potilaan tarpeet ja voimavarat.

Potilas kotiutetaan, kun hänen vointinsa mahdollistaa sen. Kuntoutus jatkuu tarvittaessa potilaan kotona.