Osasto 4: Infektio-osasto

Osastolle ohjataan potilaita jatkohoitoon ja kuntoutukseen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen sairaaloista ja HUS Jorvin päivystyksestä.

Lyhytaikaiset akuutit infektiot hoidetaan Espoon sairaalan päivystysosastolla. Jos tauti pitkittyy, potilas siirretään infektio-osastolle. Hoito jatkuu kotisairaalassa sitten, kun potilaan vointi sen sallii.  Infektio-osastolla hoidetaan Infektiopotilaiden lisäksi muun muassa sydämen vajaatoimintaa ja keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavia.

Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Osastolla potilaiden tukena on hoidon ja kuntoutuksen ammattilaisina lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja terapeutteja.