Osasto 4: Infektio-osasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisia, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä. Infektiopotilaiden lisäksi hoidamme muun muassa sydämen vajaatoimintaa ja keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavia.
 

Lyhytaikaiset akuutit infektiot hoidetaan Espoon sairaalan päivystysosastolla. Jos tauti pitkittyy, potilas siirretään infektio-osastolle. Hoito jatkuu kotisairaalassa heti, kun potilaan vointi sen sallii. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutusta jatketaan tarvittaessa potilaan kotona.