Osasto 3: Neurologinen kuntoutusosasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisia, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä.

Hoidamme ja kuntoutamme aivoverenkiertohäiriöön sairastaneita sekä muita neurologisia potilaita. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutusta jatketaan tarvittaessa potilaan kotona.