Osasto 3: Neurologinen kuntoutusosasto

Osastolla hoidamme ja kuntoutamme aivoverenkiertohäiriön sairastaneita sekä muita neurologisia potilaita. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Potilaat saavat tueksesi oman kuntoutustiimin, johon kuuluu neurologin, osastonlääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi terapeutteja.

Osastolla on saatavilla yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti fysio-, toiminta-, puhe-, ravitsemus- ja musiikkiterapiapalveluja sekä neuropsykologista kuntoutusta.

Terapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana. Kuntoutumista ja kotiutumisen edellytyksiä arvioidaan viikoittain tavoitekokouksessa ja lääkärinkierroilla.

Potilashuoneissa on tavoitetaulu, johon kirjataan kuntoutumisen viikkotavoitteet.

Läheisten kannustus on tärkeää. Neuvomme mielellämme, miten äheiset voivat tukea kuntoutumista. Kuntoutuminen on yhteinen päämäärämme.