Osasto 2: Ortopedinen kuntoutusosasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisikäisiä potilaita, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä.

Osastolla hoidetaan pääasiassa potilaita, joilla on murtuma tai jokin muu vamma, esimerkiksi raajan vamma.

Osastolla toimii lonkkaliukumäki, joka on lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat aiempaa nopeammin, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä.

Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen kuntouttavan työotteen avulla. Potilasta kannustetaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän pystyy tekemään. Potilas saa apua niihin asioihin, joita hän ei pysty tekemään.

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon osallistuu sairaalan henkilökuntaa potilaan tarpeiden mukaan. Tiimiin voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Kuntoutuksessa otetaan huomioon potilaan tarpeet ja voimavarat.

Potilas kotiutetaan, kun hänen vointinsa mahdollistaa sen. Kuntoutus jatkuu tarvittaessa potilaan kotona.