Osasto 2: Ortopedinen kuntoutusosasto

Osastolla hoidamme ja kuntoutamme ortopedisia potilasryhmiä. Osastolle tullaan jatkohoitoon ja kuntoutukseen myös muista syistä.

Osastolla hoidetaan pääasiassa murtumia ja esimerkiksi raajan vammoja. Osaston lonkkaliukumäki on lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävä toimintamalli, jonka ansiosta potilaat kotiutuvat aiempaa nopeammin, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Teemme tiivistä, moniammatillista yhteistyötä potilaiden hoidossa erikoissairaanhoidon kanssa. HYKS:n ortopedi kiertää osastolla viikoittain.

Potilaat saavat hoidon tueksesi oman kuntoutustiimin, johon kuuluu lääkärin ja hoitohenkilökunnan lisäksi terapeutteja. Fysioterapeutti ohjaa liikkumisen harjoittelussa, toimintaterapeutin kanssa harjoitellaan päivittäistoimintoja ja arkiaskareita. Puheterapeutti, musiikkiterapeutti ja ravitsemusterapeutti täydentävät tiimiä tarvittaessa. Terapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana omatoimisuuteen kannustaen.

Läheisten kannustus on tärkeää.  Neuvomme mielellämme, miten läheiset voivat tukea kuntoutumista.