Osasto 1: Haavanhoito- ja psykogeriatrinen osasto

Osastolla hoidetaan espoolaisia, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia aikuisia, jotka tulevat jatkohoitoon ja kuntoutukseen lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai päivystyksestä.

Osaston erikoisosaamista ovat haavanhoito ja psykogeriatria. Osastolla hoidetaan iäkkäitä potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaalahoitoa, kuten esimerkiksi henkilöitä, joilla on vaikea masennus tai muistisairauksiin liittyviä käytösoireita. Osastolle voidaan tulla jatkohoitoon ja kuntoutukseen myös muista syistä. Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään. 

Kuntoutuksen suunnittelee yhdessä potilaan kanssa moniammatillinen tiimi, johon voi kuulua esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Tarvittaessa kuntoutusta jatketaan potilaan kotona.