Osasto 1: Haavanhoito- ja psykogeriatrinen kuntoutusosasto

Osaston erikoisosaamista ovat haavanhoito ja psykogeriatria. Osastolle tullaan jatkohoitoon ja kuntoutukseen myös muista syistä.

Osastolla hoidetaan iäkkäitä potilaita, jotka tarvitsevat psykiatrista sairaalahoitoa, kuten esimerkiksi henkilöitä, joilla on vaikea masennus tai muistisairauksiin liittyviä käytösoireita.

Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen: kannustamme potilasta tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän yhä pystyy tekemään.

Osastolla potilaiden tukena on hoidon ja kuntoutuksen ammattilaisina lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja terapeutteja.

Fysioterapeutti auttaa liikkumisen harjoittelussa ja toimintaterapeutin kanssa harjoitellaan päivittäistoimintoja ja arkiaskareita. Ravitsemus-, puhe- ja jalkaterapeutin ohjaus ja neuvonta täydentävät tarvittaessa tiimiä. Terapiaa toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana.

Teemme osastolla tiivistä moniammatillista yhteistyötä erikoissairaanhoidon ammattilaisten kanssa. HYKS:n geropsykiatri käy psykogeriatrisessa pienryhmässä viikoittain. HYKS:n haavakeskuksen plastiikka- ja verisuonikirurgi sekä ihotautilääkäri kiertävät haavapienryhmissä viikoittain.

Läheisten kannustus on tärkeää. Neuvomme mielellämme, miten läheiset voivat tukea kuntoutumista.