Kotiutustiimi

Kotiutustiimi auttaa potilasta kotiutumaan turvallisesti ja sujuvasti päivystyspoliklinikalta tai osastoilta. Sairaalan henkilökunta arvioi, tarvitseeko potilas kotiutustiimin palveluja.

Kotiutustiimi tarjoaa lyhytaikaista apua, hoitoa ja ohjausta sairaalasta kotiutuvalle parin kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana. Mikäli potilas tarvitsee pidempiaikaisesti apua, hänet ohjataan kotihoidon tai muiden tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Palvelujen tarpeen kartoittaa seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin työntekijä.

Kotiutustiimi tekee yhteistyötä potilaan läheisten kanssa sekä kotihoidon ja muiden potilaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Kotiutustiimin saatto- ja kartoituskäynnit ovat maksuttomia. Sen jälkeen maksu on sama kuin tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä olisi useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan maksujen piirissä, kotiutustiimin apu on maksutonta.