Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona. Kotisairaalassa hoidetaan muun muassa suonensisäistä lääkehoitoa saavia potilaita, saattohoitopotilaita sekä palliatiivisessa hoidossa olevia potilaita. Palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla tarkoitetaan parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä potilaan ja hänen läheistensä tukemista. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Kotisairaalahoito on vaihtoehto osastohoidolle, mikäli potilas niin haluaa. Espoon kotisairaalaan tarvitaan lääkärin lähete.

Hoitoa antavat sairaanhoitajat kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Hoitokäyntien välillä potilaan tulee selviytyä yksin tai omaistensa turvin kotonaan. Mikäli tilanne vaatii, potilas voi siirtyä osastohoitoon.

Jos kuntalainen ei tarvitse sairaanhoidon palveluja vaan tukea päivittäisiin toimiin, palvelusta vastaa kotihoito. Kotihoidon ja sen tukipalvelujen tarpeen arvioi seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin työntekijä.